ลิ้งค์เชื่อมต่อ

สัมภาษณ์คุณจันทวิภา อภิสุข ผู้ร่วมก่อตั้งมูลนิธิเอ็มพาวเวอร์ จากกรุงเม็กซิโก (II)


มูลนิธิ Empower หรือมูลนิธิส่งเสริมโอกาส ได้ทำงานช่วยเหลือผู้หญิงที่มีอาชีพในการบริการทางเพศในประเทศไทยมาราวๆ 23 ปี แล้ว

งานของมูลนิธิในชั้นต้นมุ่งเน้นไปในด้านการป้องกัน และให้การศึกษา

ปัจจุบัน งานของมูลนิธิขยายขอบข่ายออกไปหลายด้าน รวมทั้งการทำงานกับผู้หญิงอพยพ โดยเฉพาะจากพม่า และความมุ่งหมายของงานเริ่มมีความชัดเจนไปในเรื่องการเรียกร้องสิทธิมนุษยชนให้กับผู้หญิงในงานที่ว่านี้มากขึ้น

งานในอนาคตของมูลนิธิส่งเสริมโอกาสนี้จะมีอะไรบ้าง นิตยา มาพึ่งพงศ์ ของ Voice of America ภาคภาษาไทย ได้สนทนากับคุณจันทวิภา อภิสุข หรือคุณน้อย หนึ่งในผู้ร่วมก่อตั้งมูลนิธิ Empower และส่งบันทึกการสัมภาษณ์มาจากกรุงเมกซิโก ซิตี้

รับฟังบทสนทนาระหว่างคุณนิตยา มาพึ่งพงศ์ และคุณจันทวิภา อภิสุข

เกี่ยวข้อง

XS
SM
MD
LG