ลิ้งค์เชื่อมต่อ

ใช้โทรศัพท์มือถือ เสี่ยงต่อการเป็นโรคมะเร็งอย่างไร?


ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยโรคมะเร็ง ที่มีชื่อเสียงแห่งหนึ่ง ส่งบันทึกเตือนบรรดาเจ้าหน้าที่ ให้ใช้โทรศัพท์มือถือให้น้อยลง เขาใส่ข้อมูลจากผลการศึกษาวิจัยที่ยังมิได้มีการตีพิมพ์เผยแพร่ เป็นพื้นฐานในการออกคำเตือนดังกล่าว

เป็นครั้งแรกที่ ผอ.ศูนย์วิจัยโรคมะเร็งของมหาวิทยาลัยพิทส์เบิร์ก ส่งบันทึกเตือนบรรดาเจ้าหน้าที่ว่า เด็กๆ ควรใช้โทรศัพท์มือถือเฉพาะในยามฉุกเฉินเท่านั้น และว่าทารกในครรภ์นั้นเสี่ยงต่ออันตรายมากที่สุด

ฟังรายละเอียดเพิ่มเติมจากคุณเจษฎา สีวาลี

XS
SM
MD
LG