ลิ้งค์เชื่อมต่อ

นิทรรศการน้ำที่นคร Zaragoza ประเทศสเปน


นคร Zaragoza ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือของสเปนกำลังมีงานนิทรรศการเรื่องน้ำ ในขณะที่บรรยากาศห่อหุ้มโลกกำลังเปลี่ยนแปลง น้ำซึ่งเป็นทรัพยากรที่สำคัญและจำเป็นสำหรับมนุษย์จะเป็นเรื่องที่เราจะต้องให้ความสนใจกันมากขึ้น

ในบริเวณชายฝั่งทะเล ในภาคใต้ และบางส่วนของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ซึ่งเป็นที่ตั้งของนคร Zaragoza ของสเปนมีปัญหาเรื่องการขาดแคลนน้ำ

ผู้เชี่ยวชาญกล่าวว่า ปัญหาที่ว่านี้มีความเร่งด่วนมากขึ้นเมื่อรวมประเด็นเรื่องบรรยากาศโลกร้อนขึ้นเข้าด้วย เห็นได้จากการที่ช่วงเวลาของความแห้งแล้งยาวนานขึ้น

นักเศรษฐศาสตร์ขององค์การเพื่อความร่วมมือทางเศรษฐกิจและการพัฒนา หรือเรียกย่อๆว่า OECD บอกว่าปัญหาของสเปนมาจากการแย่งน้ำใช้ระหว่างการเกษตร การท่องเที่ยว และการพัฒนาย่านชานเมือง โดยเฉพาะตามแนวชายฝั่งทะเลของประเทศ และผลกระทบจากการที่บรรยากาศโลกเปลี่ยนแปลง ซึ่งดูจะค่อนข้างมากกว่าที่พยากรณ์กันไว้ในช่วง 10 ถึง 20 ปีข้างหน้า

ไม่ได้มีแต่สเปนประเทศเดียวในบริเวณทะเลเมดิเตอร์เรเนียนที่มีปัญหาเรื่องน้ำ กรีซและปอร์ตุเกส ก็ประสบปัญหาอย่างเดียวกัน

ในขณะที่ ตะวันออกกลางและแอฟริกาเหนือก็กำลังจะประสบวิกฤติการณ์เรื่องน้ำในอนาคตที่ไม่ไกลนัก

ผู้เชี่ยวชาญเรื่องน้ำระหว่างประเทศ Eduardo Mestre ซึ่งเป็นผู้จัดการสัมมนาที่งานนิทรรศการ Zaragoza ให้ความเห็นว่า วิธีแก้ปัญหาที่ว่านี้ คือ การใช้เทคโนโลยีและการบริหารการใช้น้ำให้ดีขึ้นกว่าที่เป็นอยู่

ผู้เชี่ยวชาญเรื่องน้ำคนนี้กล่าวว่า ชาวสเปนจะต้องรู้จักใช้น้ำอย่างมีประสิทธิผลมากขึ้น และจะต้องมีการแบ่งปันน้ำใช้ระหว่างผู้ใช้และชุมชนต่างๆ

รัฐบาลสเปนกำลังค้นคว้าหาลู่ทางอื่นๆ มีการสร้างโรงงานทำน้ำทะเลให้เป็นน้ำจืดที่ใช้ดื่มได้ขนาดใหญ่แล้วสองแห่ง และมีแผนว่าจะสร้างเพิ่มอีกห้าแห่ง

และกำลังมีการก่อสร้างโรงงานทำน้ำเสียให้เป็นน้ำสะอาดที่ชานเมือง Zaragoza

จะมีการนำน้ำเสียไปผ่านกระบวนการทำความสะอาดหลายขั้นตอนก่อนจะนำไปใช้ในการเพาะปลูก ในงานอุตสาหกรรม หรือส่งกลับเข้าไปรวมกับน้ำตามธรรมชาติ เพราะยังไม่ถือว่าน้ำเสียที่ผ่านกระบวนการดังกล่าวสะอาดพอที่จะใช้ดื่มกินได้

ทางเลือกเหล่านี้เป็นเพียงส่วนหนึ่งของการแก้ปัญหาเท่านั้น นอกจากนี้ นักอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมไม่สนับสนุนการทำน้ำทะเลให้เป็นน้ำจืด เพราะนอกจากจะเป็นกระบวนการที่ต้องใช้พลังงานอย่างมากแล้ว ยังอาจทำความเสียหายให้สภาวะแวดล้อมตามชายฝั่งและในทะเลได้ด้วย

ยังมีทางเลือกอื่นๆ ที่บรรดาผู้เชี่ยวชาญแนะนำไว้ อย่างเช่น การอนุรักษ์น้ำและการปันน้ำ

แต่ปัญหาเรื่องน้ำส่วนหนึ่งของสเปนมาจากการที่ราคาน้ำถูกมาก เพราะรัฐบาลให้เงินอุดหนุนเป็นอย่างมาก โดยเฉพาะอย่างยิ่งในภาคเกษตรกรรม ซึ่งเป็นเรื่องที่รัฐบาลของหลายๆประเทศทำกัน เมื่อราคาน้ำถูก ประชาชนก็ไม่มีความจูงใจที่จะประหยัดน้ำ

อีกทางเลือกหนึ่ง คือการถ่ายน้ำจากบริเวณที่มีน้ำมาก ไปให้บริเวณที่มีน้ำน้อย ยกตัวอย่างเช่น การถ่ายน้ำจาก Zaragoza ซึ่งอยู่ใกล้แม่น้ำ ไปให้นคร Valencia ซึ่งมีน้ำน้อยกว่า ความคิดที่ว่านี้ คุณ Carlos Kil ชาวเมือง Zaragoza คนหนึ่งที่ไปชมงานนิทรรศการเรื่องน้ำ ไม่เห็นด้วยอย่างเด็ดขาด

คุณ Carlos บอกว่า ไม่ควรถ่ายน้ำไปให้ Valencia เพราะจะเอาไปบำรุงหญ้าในสนามกอล์ฟกันเท่านั้นเอง

XS
SM
MD
LG