ลิ้งค์เชื่อมต่อ

สถานการณ์ความขัดแย้งระหว่างไทยและกัมพูชา กรณีเขาพระวิหาร


การเจรจาระดับสูงระหว่างประเทศไทยและกัมพูชาไม่สามารถขบแก้กรณีพิพาท เกี่ยวกับปราสาทเขาพระวิหารได้ การเจรจามีขึ้นหลังจากทหารไทยเข้าไปในกัมพูชา และทหารของทั้งสองประเทศมาชุมนุมตามแนวชายแดนที่เกิดการพิพาทกัน

ในวันจันทร์ รมต.กลาโหมไทยและกัมพูชาเจรากันเป็นเวลา 8 ชั่วโมงที่เมืองทางชายแดนแห่งหนึ่ง การเจรจายุติลงโดยไม่พบทางแก้ไขข้อพิพาท และไม่มีการกำหนดวันที่จะเจรจากันต่อไป

รับฟังรายละเอียดเพิ่มเติมได้จากคุณเจษฎา สีวาลี

เกี่ยวข้อง

XS
SM
MD
LG