ลิ้งค์เชื่อมต่อ

พม่าเป็นภาคีรายที่ 7 ที่ให้สัตยาบันกฏบัตรของสมาคมอาเซียน


พม่าให้สัตยาบันกฎบัตรของสมาคมประชาชาติเอเชีย ตอ.เฉียงใต้ ซึ่งรวมถึงหลักการสำคัญๆ เกี่ยวกับสิทธิมนุษยชน ทั้งๆ ที่มีเสียงวิพากษ์ตำหนิพม่าในเรื่องที่ยังคุมขังนักโทษการเมืองไว้นับร้อยคน รวมทั้งนาง ออง ซาน ซูจี ผู้ได้รับรางวัลโนเบลสาขาสันติภาพด้วย

พม่าให้สัตยาบันดังกล่าวระหว่างการประชุมระดับภูมิภาควันแรกของสมาคมอาเซียนที่สิงค์โปร์ โดยพม่าเป็นภาคีรายที่เจ็ดที่ให้สัตยาบันกฎบัตรระหว่างประเทศ ระหว่างการประชุมของบรรดา รมต. ว่าการกระทรวงการต่างประเทศของบรรดาภาคีแห่งสมาคมอาเซียนที่สิงค์โปร์

กฎบัตรซึ่งภาคีทั้งสิบของสมาคมอาเซียนตกลงกันไว้เมื่อปีที่แล้ว ผูกพันชาติทางเอเชีย ตอ.เฉียงใต้กับหลักการเกี่ยวกับประชาธิปไตย และสิทธิมนุษยชน เมื่อมีผลบังคับใช้แล้ว กฎบัตรจะทำให้การเจรจาการค้าการลงทุนด้านสิ่งแวดล้อม และด้านอื่นๆ ดำเนินไปโดยยึดกฎข้อบังคับเหมือนๆ กัน อีกทั้งยังมีจุดมุ่งหมายจะทำให้ภูมิภาคนั้นกลายเป็นเขตการค้าเสรี ภายในปี 2558

รับฟังรายละเอียดเพิ่มเติมจากคุณเจษฎา สีวาลี

XS
SM
MD
LG