ลิ้งค์เชื่อมต่อ

การฝึกสมอง ช่วยให้ไหวพริบเชาว์ปัญญาดีขึ้น


มีการแนะนำกันมานานแล้วว่า การฝึกสมองให้ได้ทำงานอยู่เสมอนั้น เป็นผลดีต่อความทรงจำ และการออกกำลังเป็นวิธีที่คนนิยมกันมากขึ้นในการรักษาสุขภาพทั้งทางกายและจิตใจให้กระฉับกระเฉงอยู่เสมอ

แต่เพิ่งเป็นครั้งแรกที่นักวิทยาศาสตร์พิสูจน์ได้ว่า การฝึกสมองหรือการฝึกทางด้านจิตใจอยู่เสมอนั้น ช่วยให้สมองทำงานได้ดีขึ้นและทำให้มีไหวพริบเชาว์ปัญญาดีขึ้น

เมื่อก่อนนี้มีการแนะนำกันว่า การเล่นเกมตัวเลขอย่าง สึโดกุ ช่วยความทรงจำ และเกมปริศนาอักษรไขว้ทำให้เราเรียนรู้คำศัพท์ต่างๆ มากขึ้น มาตอนนี้นักวิจัยบอกว่า การฝึกสมองทางคอมพิวเตอร์ตามโปรแกรมวิดิทัศน์ ก็สามารถปรับปรุงความทรงจำและความมีไหวพริบเชาว์ปัญญาได้ด้วย

คณะนักวิทยาศาสตร์ชาวสวิสและชาวอเมริกัน เสนอรายงานการวิจัยเกี่ยวกับการใช้วิธีฝึกสมองทางคอมพิวเตอร์ที่ช่วยปรับปรุงความสามารถในการแก้ปัญหาทั่วไป ในการศึกษานั้น นักวิจัยแบ่งกลุ่มอาสาสมัครเป็นสองกลุ่ม กลุ่มหนึ่งให้ฝึกกับคอมพิวเตอร์วันละ 25 นาที การฝึกนั้น มีการฟังเสียงอ่านตัวอักษรเป็นชุดๆ แล้วให้ฟื้นความจำว่าเป็นชุดเดียวกับที่เคยฟังในขั้นตอนก่อนๆ มาแล้วหรือไม่ และก็มีการจับคู่ชุดรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสในรูปแบบต่างๆ ให้เข้ากับชุดก่อนๆ ที่เคยดูมา เป็นต้น แต่อีกกลุ่มหนึ่งไม่ให้ฝึกอะไร

การฝึกนี้ทำซ้ำๆ กันทุกวัน เป็นเวลาเกือบสามสัปดาห์ แล้วทดสอบทั้งสองกลุ่มและเทียบผล ปรากฎว่ากลุ่มที่ได้รับการฝึกทำคะแนนการทดสอบความสามารถในการแก้ปัญหาหลายอย่างที่ไม่เกี่ยวข้องกับคอมพิวเตอร์เลยได้ดีกว่ากลุ่มที่ไม่ได้รับการฝึก

ผลการศึกษานี้ บ่งชี้ว่า ความฉลาดมีไหวพริบเชาน์ปัญญาไหลลื่นคล่องตัว ที่เรียกว่า Fluid Intelligence หรือความสามารถในการทำความเข้าใจความหมายหรือเหตุผลของความยุ่งยากสับสนและขบแก้ปัญหาใหม่ๆ หรือปรับตัวให้เข้ากับสภาพการณ์ใหม่ๆ ได้อย่างคล่องแคล่วนั้น เป็นสิ่งที่ฝึกฝนกันได้ และความสามารถในการฝึกฝนนี้ นำไปใช้ในการทำงาน และการแก้ปัญหาต่างๆ ได้

นับเป็นหลักฐานแรกที่แสดงว่า การฝึกทางสมองหรือทางจิตนั้น สามารถปรับปรุงความเฉลียวฉลาด ความมีไหวพริบ และความสามารถในการแก้ปัญหาโดยทั่วไป

เกี่ยวข้อง

XS
SM
MD
LG