ลิ้งค์เชื่อมต่อ

“SRI” วิธีการปลูกข้าว ให้ได้ผลผลิตเพิ่มขึ้น


ในขณะที่ราคาน้ำมันสูงขึ้นอยู่เรื่อยๆ ส่งผลกระทบให้ราคาอาหารทั่วโลกแพงขึ้น รวมทั้งราคาข้าว ผู้เชี่ยวชาญการเกษตรชี้แนะว่า อาจมีวิธีเพาะปลูกข้าวที่ให้ผลเก็บเกี่ยวได้มากขึ้น โดยไม่ต้องเพิ่มเนื้อที่เพาะปลูก และยังลดการใช้น้ำและปุ๋ยได้ด้วย

วิธีเพาะปลูกข้าวเพื่อให้ได้ผลผลิตเพิ่มขึ้นนี้ มีชื่อเรียกว่า System of Rice Intensification หรือ SRI รายงานกล่าวว่า ชาวนาบางส่วนในแอฟริกา เอเชีย และอเมริกากำลังทดลองใช้วิธีนี้ปลูกข้าวกันบ้างแล้ว

หลักสำคัญในการใช้ SRI เพาะปลูกข้าว คือการบริหารดิน น้ำ และโภชนาการของพืช ชาวนาจะใช้เมล็ดพันธุ์ข้าวในการเพาะปลูกน้อยลง แต่จะเพาะข้าวเร็วขึ้น ในขณะที่เพิ่มช่องว่างในการปลูกกล้าเพื่อให้ที่สำหรับรากและใบขยายตัวออกไปได้มากขึ้น จะมีความจำเป็นในการใช้น้ำน้อยลงเพียงเพื่อคงความชื้นโดยไม่ต้องปล่อยน้ำเข้านาตลอดเวลาเหมือนอย่าง เคย ส่วนการใช้ปุ๋ยนั้น จะลดน้อยลงมาก หรืออาจไม่ต้องใช้เลยก็ได้

ศาสตราจารย์ Norman Uphoff ซึ่งสอนวิชารัฐศาสตร์และการเกษตรระหว่างประเทศอยู่ที่มหาวิทยาลัย Cornell ในรัฐนิวยอร์ค เป็นผู้สนับสนุนและส่งเสริมระบบการเพาะปลูกข้าวแบบ SRI รายใหญ่

นักวิชาการ ซึ่งปลดเกษียณจากงานสอนแล้ว แต่ยังทำงานในเรื่อง SRI อยู่ เล่าให้ฟังว่า ได้เรียนรู้ถึงวิธีปลูกข้าวแบบ SRI จากบาดหลวงชาวฝรั่งเศส Henri de Laulanie ใน Madagascar เมื่อราวๆสิบห้าปีที่แล้ว และได้ดำเนินการทดลองมาสามปีแล้ว

มีรายงานจากฝ่ายที่สนับสนุนการปลูกข้าวแบบ SRI ว่าได้ผลผลิตและกำไรเพิ่มขึ้นมาก แต่ฝ่ายที่ไม่เชื่อก็มี อาจารย์ Kenneth Cassman ผู้เชี่ยวชาญการเกษตรที่มหาวิทยาลัย Nebraska วิทยาเขต Lincoln บอกว่า ไม่มีหลักฐานที่แสดงให้เห็นว่า SRI ให้ผลดีกว่าวิธีปลูกข้าวที่ทำกันมาแต่ดั้งเดิม

อย่างไรก็ตาม อาจารย์ Norman Uphoff บอกว่า จะดำเนินการปลูกข้าวในแปลงทดลองอีกครั้งหนึ่งในปีหน้า เพื่อยืนยันประสิทธิผลของ SRI

แต่อย่างน้อย ธนาคารโลกรายงานว่า ชาวนาที่ใช้ระบบ SRI ในรัฐ Tamil Nadu ของอินเดีย เก็บเกี่ยวข้าวได้มากขึ้นระหว่าง 40 ถึง 80% ในขณะที่ใช้เมล็ดพันธุ์ข้าวน้อยลง 85% และประหยัดการใช้น้ำได้ 32%


XS
SM
MD
LG