ลิ้งค์เชื่อมต่อ

การละเมิดด้านการเคหะในเมืองจีน เนื่องจากกีฬาโอลิมปิกที่กำลังจะมีขึ้น


ศูนย์ทำงานเพื่อสิทธิด้านที่อยู่อาศัยและการไล่ที่ เสนอรายงานฉบับใหม่ระบุว่า ประชาชนราว 1 ล้าน 5 แสนคนถูกไล่ที่ เพื่อใช้เป็นสถานที่สำหรับกีฬาโอลิมปิก และสำหรับแผนการสร้างความสวยงามให้แก่บ้านเมือง

ศูนย์ทำงานเพื่อสิทธิด้านที่อยู่อาศัยและการถูกไล่ที่กล่าวว่า การที่ประเทศที่เป็นเจ้าภาพจัดงานใหญ่ๆ ต้องใช้พื้นที่มากๆ อย่างกีฬาโอลิมปิก มักจะละเมิดสิทธิด้านที่อยู่อาศัยนั้น ดูจะเป็นเรื่องที่ทำกันเป็นธรรมดา แต่ขอบเขตหรือการที่ประชาชนจำนวนมาก ต้องออกจากที่อยู่อาศัยอย่างที่เกิดขึ้นในจีนนั้น ไม่เคยปรากฏมาก่อน

ผู้อำนวยการศูนย์ทำงานเพื่อด้านที่อยู่อาศัยและการไล่ที่กล่าวว่า ตั้งแต่ปี 2534-2542 จีนอพยพประชาชนเฉลี่ยแล้วราวปีละ 70,000 คนออกจากที่ถิ่นฐาน เพื่อเปิดที่สำหรับโครงการทางเศรษฐกิจ และการพัฒนาเขตเมือง แต่ในช่วงตั้งแต่ที่ทางการจีนได้รับอนุมัติให้เป็นเจ้าภาพกีฬาโอลิมปิกเป็นต้นมา ประชาชนราวปีละ 165,000 คนถูกไล่ที่ ต้องอพยพออกจากที่อยู่อาศัย บ้านเรือนถูกรื้อถอน และย้ายไปอยู่ตามที่ที่จัดไว้ให้ใหม่ กระบวนการดำเนินงานนั้น ควรต้องมีการไกล่เกลี่ยประนีประนอม และเจ้าของที่ควรได้รับค่าชดเชยที่สมน้ำสมเนื้อ

ฟังรายละเอียดเพิ่มเติมจากคุณประภัสสร อักขราสา

XS
SM
MD
LG