ลิ้งค์เชื่อมต่อ

สัมภาษณ์อาจารย์ประสิทธิ์ ตึกขาว ครูอาสาสมัครจากเมืองไทย


อาจารย์ประสิทธิ์ ตึกขาว เป็นครูอาสาสมัครจากเมืองไทย ที่มาสอนดนตรีและนาฏศิลป์ ให้แก่เยาวชนไทยในนครนิวยอร์ค เมื่อไม่นานมานี้ ให้สัมภาษณ์แก่ผู้สื่อข่าววีโอเอถึงสาเหตุที่สนใจเรียนนาฏศิลป์

อาจารย์ประสิทธิ์ ตึกขาว เป็นครูอาสาสมัครจากเมืองไทย ที่มาสอนดนตรีและนาฏศิลป์ ให้แก่เยาวชนไทยในนครนิวยอร์ค เมื่อไม่นานมานี้ ชาวนิวยอร์คได้มีโอกาสได้ชื่นชมฝีมือการแสดงโขนรามเกียรติ์ ชุดพระรามตามกวาง โดยอาจารย์ประสิทธิ์แสดงเป็นพระราม อาจารย์ประสิทธิ์อธิบายถึงสาเหตุที่สนใจมาเรียนนาฏศิลป์ จนถึงกับได้รับรางวัลดีเด่นแห่งชาติหลายรางวัลให้กับชนิดา อังคณารักษ์ ผู้สื่อข่าว Voice of America

ฟังบทสัมภาษณ์จากคุณชนิดา อังคณารักษ์

เกี่ยวข้อง

XS
SM
MD
LG