ลิ้งค์เชื่อมต่อ

โครงการช่วยเหลือผู้ป่วยโรคเอดส์ในเคนยา


ตามคำแนะนำของแพทย์นั้น การรับประทานอาหารอย่างถูกหลักโภชนาการ มีความสำคัญอย่างยิ่งต่อการบำบัดรักษาผู้ติดเชื้อไวรัส HIV/AIDS แต่ในเค็นยา ผู้ป่วยโรคนี้ไม่สามารถซื้อหาอาหารแบบนั้นได้ มหาวิทยาลัยในเค็นยา กับในสหรัฐกำลังดำเนินโครงการช่วยเหลือผู้ป่วยเหล่านั้น

ผู้เชี่ยวชาญกล่าวว่า ผู้ป่วยที่กำลังได้รับการบำบัดด้วยยาต้านไวรัส จำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องได้รับอาหารที่ถูกหลักโภชนาการ เพื่อช่วยเสริมระบบภูมิต้านทานและกำลัง มิฉะนั้นแล้วการบำบัดด้วยยาต้านไวรัสก็จะไม่มีประสิทธิภาพ ขณะที่ผู้ป่วยเหล่านั้นอ่อนเพลียไม่่มีเรี่ยวแรง ทำงานไม่ไหว ไม่มีทุนทรัพย์พอที่จะซื้อหาอาหารแบบนั้น

มหาวิทยาลัย โมอี ในเคนยา กับมหาวิทยาลัย อินเดียนา ในสหรัฐ ร่วมกันดำเนินโครงการรูปแบบทางวิชาการด้านอาหารในการป้องกันและบำบัดรักษาผู้ป่วย HIV/AIDS ซึ่งเรียกตามอักษรย่อว่า AMPATH โครงการซึ่งได้รับทุนจากองค์การพัฒนาระหว่างประเทศของสหรัฐ หรือ USAID ให้คำแนะนำและความช่วยเหลือด้านอาหารที่ถูกสุขลักษณะหรือถูกหลักโภชนาการแก่ผู้ป่วย HIV/AIDS ในเคนยา โครงการนี้จัดการเพาะปลูกพืชผลต่างๆ เอง และมีศูนย์หลายแห่งในการจ่ายแจกพืชผักผลไม้ที่ให้สารอาหารทุกอน่างที่ร่างกายคนเราต้องการ ผู้ป่วยหลายคนที่ได้รับความช่วยเหลือกล่าวว่า พวกเขาแข็งแรงขึ้น น้ำหนักตัวเพิ่มขึ้น

โครงการ AMPATH มีผู้ป่วย HIV/AIDS รับความช่วยเหลืออยู่ราว 70,000 คน ราว 10 % จัดอยู่ในข่ายขาดความมั่นคงด้านอาหาร ทางโครงการหวังที่จะขยายงานเพื่อช่วยผู้ป่วยให้ได้เป็นจำนวนมากขึ้นให้มีชีวิตอย่างมีสุขภาพดีขึ้น

XS
SM
MD
LG