ลิ้งค์เชื่อมต่อ

การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ในย่านเมดิเตอร์เรเนียน


รายงานฉบับใหม่ระบุว่า การเปลี่ยนแปลงด้านสภาพภูมิอากาศและการพัฒนาแบบที่ไม่มีการตรวจสอบเหนี่ยวรั้ง ในย่านทะเลเมดิเตอร์เรเนียน ทำให้คุณภาพของย่านดังกล่าวเสื่อมลงอย่างฮวบฮาบ และจะทำให้บรรดาประเทศที่มีฐานะยากจนกว่าในย่านนั้น เสียหายคิดเป็นมูลค่าพันๆ ล้านดอลล่าร์ในหลายปีข้างหน้า

รายงานผลของการศึกษาฉบับใหม่ ซึ่งโครงการพัฒนาการแห่งสหประชาชาติ และธนาคารเพื่อการลงทุนแห่งยุโรปเป็นผู้จัดทำ ระบุถึงอันตรายของการใช้พลังงานที่หมดสิ้นไปได้ การเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศแลการพัฒนาที่มีต่อย่านทะเลเมดิเตอร์เรเนียน ซึ่งแห้งแล้ง เปราะบาง และเต็มไปด้วยสัตว์นานาชนิด นักอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมเล็งเห็นว่า ย่านที่ว่านี้ รวมอยู่ในบรรดาภูมิภาคที่ล่อแหลมต่อการที่อุณหภูมิสูงขึ้น อันเป็นผลเนื่องมาจากก๊าซเรือนกระจกที่ปล่อยกันออกมา

นายอองรี-ลุ๊ก ธิโบลต์ ผู้อำนวยการของแผนการสีน้ำเงิน เพื่อการพัฒนาทางนิเวศน์วิทยาที่ไม่เป็นพิษเป็นภัยต่อย่านทะเลเมดิเตอร์เรเนียนกล่าวว่า ผลเสียที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศต่อประเทศทางตะวันออก และทางใต้ที่มีเขตจดทะเลเมดิเตอร์เรเนียน อย่างเช่น ทูนีเซีย หรืออียิปต์ จะรุนแรงทีเดียว

เขากล่าวที่กรุงปารีสว่า ถ้าไม่ดำเนินการอะไร จะทำให้เสียหายสามหมื่นล้านเหรียญสหรัฐ และว่า นั่นเป็นความเสียหายอันเกิดจากการไม่ทำอะไรเลยในเรื่องประสิทธิภาพของพลังงาน และพลังงานที่หามาทดแทนใหม่ได้ในประเทศทางตะวันออก และทางใต้ของทะเลเมดิเตอร์เรเนียน

นายอองรี-ลุ๊ก ธิโบลต์ กล่าวด้วยว่า ในทางกลับกัน ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมประสิทธิภาพด้านพลังงานนั้น จะถูกกว่านั้นมาก การศึกษาฉบับนั้น พิจารณากรณีของ ทูนิเซีย และอียิปต์ เวลาเดียวกัน ผลเสียที่เกิดจากการเติบโตของเศรษฐกิจแบบที่ไม่มีการควบคุมเหนี่ยวรั้งนั้น อาจมีอย่างมหันต์

ประเทศทางย่านใต้ของทะเลเมดิเตอร์เรเนียน ที่อยู่ในแอฟริกา หรือตะวันออกกลางนั้น จะประสบความเดือดร้อน เนื่องจากฝนตกน้อยลง และอุณหภูมิสูงขึ้น และระดับน้ำทะเลที่สูงขึ้น อาจกระทบกระเทือนบรรดาหมู่เกาะ ในทางกลับกัน จะมีฝนตกมากขึ้นในภูมิภาคที่อยู่ทางเหนือ อย่างเช่น ย่านเทือกเขาแอลป์

ในอีกสองสัปดาห์ บรรดาผู้นำจากยุโรป และย่านทะเลเมดิเตอร์เรเนียน จะมาประชุมเพื่อลงนามในแผนการใหม่ สำหรับย่านทะเลเมดิเตอร์เรเนียนที่กรุงปารีส ในบรรดาประเทศเหล่านั้น หลายประเทศเป็นส่วนหนึ่งของแผนการสีน้ำเงิน และได้ตกลงกันเมื่อสามปีมาแล้วว่า จะพัฒนาสภาพแวดล้อม ในลักษณะที่ไม่เป็นพิษเป็นภัยต่อย่านทะเลเมดิเตอร์เรเนียน นายอองรี-ลุ๊ก ชิโบลต์ กล่าวว่า

รายงานผลการศึกษาให้คำแนะนำต่างๆ รวมถึงการประหยัดน้ำและพลังงานให้ดีขึ้น การพัฒนาแนวชายฝั่งอย่างพอเพียง และการคุ้มครองสิ่งแวดล้อมทางทะเล ตลอดจนการมีนโยบายที่ดีเกี่ยวกับภาคเกษตรกรรม และการขยายตัวของเขตนครและเมืองต่างๆ ด้วย

เกี่ยวข้อง

XS
SM
MD
LG