ลิ้งค์เชื่อมต่อ

กรณีพิพาทเรื่องสารตะกั่วที่หมู่บ้านคลิตี้ล่าง จ.กาญจนบุรี


เมื่อต้นเดือนพฤษภาคมที่ผ่านมา ศาลปกครองกลางมีคำวินิจฉัยในกรณีที่ชาวบ้านหมู่บ้านคลิตี้ล่าง อำเภอทองผาภูมิ จ.กาญจนบุรี ยื่นฟ้องกรมควบคุมมลพิษ ในข้อหาละเลยการปฏิบัติหน้าที่ ให้กรมควบคุมมลพิษจ่ายค่าเสียหายแก่ชาวบ้านผู้ฟ้องร้องราว 750,000 บาท

จากกรณีที่ เมื่อต้นเดือนพฤษภาคมที่ผ่านมา ศาลปกครองกลางมีคำวินิจฉัยในกรณีที่ชาวบ้านหมู่บ้านคลิตี้ล่าง อำเภอทองผาภูมิ จ.กาญจนบุรี ยื่นฟ้องกรมควบคุมมลพิษ ในข้อหาละเลยการปฏิบัติหน้าที่ ในฐานะหน่วยงานผู้เชี่ยวชาญด้านมลพิษ จากกรณีสารพิษตะกั่วจากการทำเหมืองแร่ของบริษัทตะกั่ว คอนเซนเทรต แห่งประเทศไทยจำกัด ปนเปื้อนและสะสมอยู่ในลำห้วยคลิตี้ ก้อให้เกิดความเสียหายต่อสภาพแวดล้อม และระบบนิเวศน์ของลำห้วย ซึ่งเป็นแหล่งน้ำและแหล่งอาหารสำคัญของชาวบ้านในหมู่บ้านคลิตี้ล่าง และศาลตัดสินให้กรมควบคุมมลพิษจ่ายค่าเสียหายแก่ชาวบ้านผู้ฟ้องร้องราว 750,000 บาท

ผู้ที่เกี่ยวข้องและเป็นตัวแทนในการฟ้องร้องคดีให้กับชาวบ้านกล่าวว่า คำวินิจฉัยของศาลปกครองในเรื่องนี้แม้จะมีจำนวนเงินไม่มากนัก แต่ก็เป็นคำตัดสินสำคัญเกี่ยวกับกฏหมายสิ่งแวดล้อมของไทย

รอน คอเบน ผู้สื่อข่าววีโอเอมีทัศนะของผู้ที่เกี่ยวข้องในกรณี้นี้ รับฟังรายละเอียดเพิ่มเติมได้จากคุณจำเริญ ตัณฑ์สมบุญ

ชาวอเมริกันมุสลิมมุ่งสร้างสันติภาพ

เกี่ยวข้อง

XS
SM
MD
LG