ลิ้งค์เชื่อมต่อ

ชาวอเมริกันมุสลิมมุ่งสร้างสันติภาพ


เป็นเวลาหลายสิบปีมาแล้ว ที่ชาวอเมริกันมุสลิม มุ่งทำงานที่จะรักษาสิทธิพลเมืองของตน ในฐานะชนกลุ่มน้อยในสังคมอเมริกัน มาตอนนี้มีแนวโน้มมากขึ้น ที่ชาวอเมริกันเชื้อสายมุสลิม จะขยายกิจกรรมการรณรงค์นอกเหนือจากเรื่องสิทธิพลเมือง ออกไปถึงการสร้างสันติภาพและกลายเป็นสะพานเชื่อมโยงระหว่างสหรับกับมุสลิมด้วย

สมาคมอิสลามแห่งภาคพื้นอเมริกาเหนือ เป็นหนึ่งในองค์การหน่วยงานในสหรัฐ ที่สนับสนุนชุมชนอเมริกันมุสลิม และมีโครงการด้านการศึกษา สังคม และการติดต่องานกับหน่วยงานอื่น องค์การหน่วยงานเหล่านี้ พยายามชี้แจงแถลงไขเกี่ยวกับสาสนาอิสลามแก่ผู้ที่ไม่ใช่ชาวมุสลิม และพยายามที่จะส่งเสริมความสัมพัน์อันดี กับชุมชนที่มีความเชื่อถือศรัทธาอื่นๆ

ฟังรายละเอียดเพิ่มเติมจากคุณประภัสสร อักขราสา

เกี่ยวข้อง

XS
SM
MD
LG