ลิ้งค์เชื่อมต่อ

สัมภาษณ์คุณครูโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนคนแรกในโครงการ AFS


ถ้าเอ่ยถึงโครงการ American Field Service หรือ AFS หลายคนคงคิดว่ามีแต่นักเรียนเท่านั้น แต่คุณรัตนาภรณ์ สุวคนธ์ ผู้สื่อข่าวพิเศษของวีโอเอภาคภาษาไทย มีรายงานการสัมภาษณ์คุณครูโรงเรียนตำรวจตระเวณชายแดน ซึ่งเป็นครูคนแรกที่ได้รับทุนนี้

สิบตำรวจโทหญิงอัญญารัตน์ ขุนหวาน ซึ่งเป็นครูโรงเรียน ตชด. สอนวิชาภาษาอังกฤษ อยู่ที่โรงเรียนบ้านครวญสามัคคี อำเภอสวี จังหวัดชุมพร ได้รับทุน AFS มาเป็นคุณครูแลกเปลี่ยนอยูที่โรงเรียนโรลลิ่ง ฮิลล์ ชาร์เตอร์สคูล รัฐไอดาโอ

ฟังบทสัมภาษณ์จากคุณรัตนาภรณ์ สุวคนธ์

XS
SM
MD
LG