ลิ้งค์เชื่อมต่อ

การประชุมสุดยอด เรื่องความปลอดภัยด้านอาหารของโลก


บรรดาผู้นำของโลกกำลังถกกัน เกี่ยวกับวิธีจัดการกับเรื่องที่ราคาของอาหารแพงขึ้นเรื่อยๆ และการหาวิธีปรับปรุงการจัดหาอาหารให้พลโลก ผู้อดอยากหิวโหยนั้นอยู่ ณ สำนักงานใหญ่ขององค์การอาหารและเกษตรแห่งสหประชาชาติ ณ กรุงโรม

นาย บาน กี-มูน เลขาธิการสหประชาชาติ กล่าวว่า จะต้องเพิ่มการผลิตอาหารของโลกขึ้นอีก 50 เปอร์เซ็นต์ ภายในปีพุทธศักราช 2573 เพื่อสนองความต้องการที่กำลังเพิ่มสูงขึ้น

เลขาธิการ สหประชาชาติ บาน กี-มูน กล่าวตอนที่การประชุมสุดยอด เกี่ยวกับเรื่องความปลอดภัยด้านอาหารของโลก เริ่มขึ้นว่า จะต้องผลิตอาหารเพิ่มขึ้น อีก 50 เปอร์เซ็นต์ ภายในปีพุทธศักราช 2573 เพื่อสนองความต้องการ ที่กำลังเพิ่มสูงขึ้นเรื่อยๆ เขากล่าวเสริมว่า ชาติต่างๆ ต้องลดข้อจำกัดด้านการส่งออก และภาษีศุลกากร ที่เก็บจากสินค้าขาเข้าในระยะนี้ และรีบทำให้การเจรจา การค้าระดับโลกเสร็จลงอย่างรวดเร็ว

เลขาธิการสหประชาชาติ บาน กี-มูน กล่าวว่า ปัญหาที่เผชิญอยู่ในทุกวันนี้ รังแต่จะหนักหนายิ่งขึ้นในวันพรุ่งนี้ ถ้าเราไม่ดำเนินการเสียแต่เดี๋ยวนี้ เขาเรียกร้องให้ประเทศที่มาร่วมการประชุมสุดยอด ดำเนินการอย่างห้าวหาญ และรีบด่วน เพื่อขบแก้ต้นเหตุที่ทำให้เกิดวิกฤติการอาหารโลกครั้งนี้ และว่า เราต้องการมีข้อผูกพันที่แน่นแฟ้น เพื่อให้มีการดำเนินงานรุดหน้าไป

บรรดาผู้นำของโลก กำลังถกเถียงเกี่ยวกับวิธีขบแก้ภาวะฉุกเฉิน ซึ่งเกิดจากการที่ราคาของอาหารแพงขึ้นเรื่อยๆ และหาวิธีจัดหาอาหารให้แก่พลโลก ผู้อดอยากหิวโหยอยู่ ที่สำนักงานใหญ่ขององค์การอาหารและเกษตร แห่งสหประชาชาติ ณ กรุงโรม เป็นเวลาสามวัน

พระคาร์ดินัล ตาซิสิโอผู้กำกับด้านการต่างประเทศ ของสำนักวาติกัน นำสารของพระสันตปาปา เบเนดิกท์ มาอ่านให้บรรดาผู้แทนที่มาร่วมการประชุมสุดยอดฟัง

พระสันตปาปา ทรงระบุไว้ในสารของพระองค์ว่า เมื่อดูสถานการณ์ในขณะนี้แล้ว ความอดอยากและการขาดอาหาร เป็นเรื่องที่ยอมรับมิได้ ในโลกที่มีทรัพยากรพอเพียง พระสันตปาปา ทรงระบุต่อไปว่า โลกมีทรัพยากรและความรู้ความชำนาญอย่างพอเพียงที่จะทำให้ภาวะอดอยาก และผลสะท้อนที่เกิดตามมา ยุติลงได้

ดอกเตอร์ จ๊ากดีอูฟ ผู้อำนวยการองค์การอาหารและเกษตรกล่าวว่า หมดเวลาสำหรับการเจรจากันแล้ว และจำเป็นจะต้องดำเนินงานแก้ไขอย่างรีบด่วน เขาวิงวอนต่อบรรดาผู้นำของโลก ให้บริจาคเงินปีละ 30,000 ล้านเหรียญสหรัฐ เพื่อส่งเสริมเกษตรกรรมครั้งใหม่ และหลีกเลี่ยงภัยคุกคามอันเกิดจากการขัดแย้ง เกี่ยวกับเรื่องอาหารในอนาคต ดอกเตอร์ จ๊ากดีอูฟ กล่าวว่าทางแก้ปัญหาด้านโครงสร้าง สำหรับเรื่องความปลอดภัยด้านอาหารในโลกนั้น ได้แก่การเพิ่มการผลิต และ ผลิตภาพในบรรดาประเทศที่มีรายได้ต่ำ และขาดแคลนอาหาร และว่า วิกฤติการด้านอาหารของโลกในขณะนี้ ก่อให้เกิดผลสะท้อนทางการเมืองและสังคม ที่น่าสลดใจในประเทศต่างๆ และอาจจะเป็นอันตรายต่อสันติภาพ และความมั่นคงของโลกต่อไปได้

เกี่ยวข้อง

XS
SM
MD
LG