ลิ้งค์เชื่อมต่อ

รัฐมนตรีกระทรวงกลาโหมอเมริกัน นายโรเบิร์ต เกตส์ เยือนเอเชีย


นายโรเบิร์ต เกตส์ รัฐมนตรีกลาโหมอเมริกัน กล่าวระหว่างการประชุมหารือเกี่ยวกับความมั่นคงระดับภูมิภาคที่สิงค์โปร์ว่า จะมีชาวพม่าเสียชีวิตอีกเป็นจำนวนมาก ถ้ารัฐบาลพม่าไม่ยอมยกเลิกข้อจำกัด เกี่ยวกับความช่วยเหลือบรรเทาทุกข์จากต่างประเทศ

ประเด็นสำคัญเรื่องหนึ่งของการประชุม รมต.ว่าการกระทรวงกลาโหมจากกลุ่มประเทศในเอเชียที่สิงค์โปร์ครั้งนี้คือเรื่องพม่า เพราะถึงแม้พม่าจะยอมรับความช่วยเหลือเรื่องการบรรเทาทุกข์จากต่างประเทศแล้วก็ตาม แต่รัฐบาลพม่ายังคงจำกัดจำนวน และพื้นที่ ที่ความช่วยเหลือเหล่านี้จะเข้าถึงผู้ประสบภัย

นายโรเบิร์ต เกตส์ รมต.กลาโหมของสหรัฐกล่าวว่า ถ้าพม่าไม่เปลี่ยนแนวทางปฏิบัติในเรื่องนี้ ก็จะทำให้มีผู้ที่ต้องสียชีวิตลงอีกจำนวนมาก และว่าตนอยากจะเรียกนโยบายของรัฐบาลมหารพม่าในเรื่องนี้ ว่าเป็นการปล่อยปละละเลย ซึ่งเป็นผลให้เกิดการเสียชีวติ และนับว่าเป็นการประกอบอาชญากรรม

ขณะนี้สหรัฐเป็นประเทศหนึ่งที่กำลังกดดันพม่า ให้ยอมรับความช่วยเหลือจากต่างประเทศให้มากขึ้น โดยเฉพาะในเขตพื้นที่ห่างไกลของสามเหลี่ยมปากแม่น้ำอิระวดี ที่ประสบความเสียหายอย่างหนัก ตอนนี้มีเรือรบสหรัฐ 4 ลำ จอดลอยลำรออยู่ในทะเลอันดามัน โดยมีน้ำจืด เครื่องเวชภัณฑ์ และพาหนะลำเลียงต่างๆ พร้อมที่จะนำความช่วยเหลือเหล่านี้ไปส่งให้ผู้ประสบภัยภายในเวลาเพียงไม่กี่นาทีถ้ารัฐบาลพม่าร้องขอ

รับฟังรายละเอียดเพิ่มเติมจากคุณจำเริญ ตัณฑ์สมบุญ

เกี่ยวข้อง

XS
SM
MD
LG