ลิ้งค์เชื่อมต่อ

สัมภาษณ์นักเรียนไทยมุสลิม ที่ได้รับทุน AFS มาเรียนร่วมกับนักเรียนอเมริกัน (15)


คุณรัตนาภรณ์ สุวคนธ์ Voice of America ภาคภาษาไทย ได้สัมภาษณ์นักเรียนจากประเทศไทยอีกคนหนึ่ง ที่ได้รับทุน AFS ของรัฐบาลสหรัฐ นักเรียนคนนี้เป็นนักเรียนจากจังหวัดปัตตานี

น้องแดเนียล บาเอะ หรือน้องแดน นักเรียนไทยมุสลิมชั้น ม.5 จากโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี ซึ่งได้รับทุน AFS มาเรียนร่วมกับนักเรียนอเมริกันเกรด 11 ที่รัฐแมสซาชูเส็ท

น้องแดนเล่าถึงโรงเรียนที่กำลังเรียนอยู่ในตอนนี้ เล่าถึงกิจกรรมต่างๆ และเล่าถึงเรื่องที่ประทับใจมากที่สุดในอเมริกา รวมถึงสิ่งต่างๆ ที่ได้เรียนรู้ด้วย

รับฟังบทสัมภาษณ์จากคุณรัตนาภรณ์ สุวคนธ์

XS
SM
MD
LG