ลิ้งค์เชื่อมต่อ

แผนการด้านสาธารณสุขขององค์การอนามัยโลก


องค์การอนามัยโลกกล่าวว่า การยอมรับแผนการซึ่งจะช่วยให้บรรดาประเทศกำลังพัฒนาเข้าถึงยา ซึ่งช่วยชีวิตประชาชนได้นั้น ว่าเป็นการก้าวหน้าอย่างหนึ่ง

เจ้าหน้าที่ขององค์การอนามัยโลก กล่าวว่า ญัตติอื่นๆ ซึ่งผ่านสภาอนามัยโลก ซึ่งมีภาคี 193 รายนั้น จะทำให้การขบแก้ภัยคุกคามใหม่ๆ ต่อการสาธารณสุขของโลกดำเนินก้าวหน้าไปไกลทีเดียว

บรรดาประเทศกำลังพัฒนากล่าวว่า บรรดาบริษัทเภสัชกรรมทุ่มเงินจำนวนมหาศาล เพื่อหาวิธีบำบัดรักษาปัญหาอย่างเช่น เรื่องศีรษะล้านและสิว เพื่อสนองความต้องการของพวกที่ร่ำรวย แต่ทว่าทำวิจัยเพื่อผลิตยาต่อต้านปรสิต และโรคเขตร้อน ซึ่งคร่าชีวิตคนยากคนจนไปปีละล้านๆราย นั้นน้อยมาก เพราะบริษัทเภสัชกรรมทำเงินทำทองได้น้อยมากในด้านนี้

ดร.อีลิล เร็นกานาธาน เลขาธิการบริหารด้านสาธารณสุข นวัตกรรม และทรัพย์สินทางปัญญา ขององค์การอนามัยโลก กล่าวว่าสภาอนามัยโลกรับรองแผนการใหม่ ซึ่งจะช่วยแก้ปัญหาเกี่ยวกับความต้องการเฉพาะหน้า ในด้านการเข้าถึงยาคุณภาพดี ราคาย่อมเยาอย่างเสมอภาคกัน เขากล่าวด้วยว่า แผนการดังกล่าว จะช่วยส่งเสริมให้มีการวิจัย และพัฒนายาสำหรับบะบัดโรคที่พบกันโดยทั่วไป ตามบริเวณที่กำลังพัฒนาของโลก

ดร.อีลิล เร็นกานาธานกล่าวว่า ถ้านำแผนการนั้นไปปฎิบัติ เราก็จะมียาใหม่ๆสำหรับบำบัดรักษาโรคซึ่งเรามียาสำหรับบำบัดรักษาไม่พอเพียง อีกทั้งประเทศที่ยากจน จะมียาต่างๆซึ่งจะนำมาใช้ประโยชน์ได้ ซึ่งตอนนี้ เราอาจมียาให้ใช้อยู่แค่ หนึ่งหรือสองขนาน โรคเหล่านั้น รวมถึงวัณโรคซึ่งดื้อยาหลายขนาน และยาสำรอง สำหรับบำบัดรักษาโรคเอดส์ และไข้จับสั่น รัฐบาลต่างๆ ยังสนับสนุนแผนปฎิบัติการขบแก้ปัญหาโรคที่ไม่ใช่โรคติดต่อ องค์การอนามัยโลกรายงานว่า พวกโรคหัวใจร่วมหลอดเลือด รวมทั้งเรื่องความดันโลหิตสูง โรคเบาหวาน โรคมะเร็ง และโรคเรื้อรังเกี่ยวกับการหายใจนั้น คร่าชีวิตพลโลกไปเป็นจำนวนร้อยละ 60 ของพลโลกที่เสียชีวิตในแต่ละปี

องค์การอนามัยโลกพยากรณ์ว่า ใน10 ปีข้างหน้า ผู้ที่เสียชีวิตด้วยโรคทั้งสี่ชนิด จะมีจำนวนเพิ่มขึ้นอีก 17 เปอร์เซ็นต์ และที่ที่คนจะเสียชีวิตเป็นจำนวนมากมาย จะได้แก่ประเทศที่กำลังพัฒนาโดยเฉพาะอย่างยิ่งตามภูมิภาคในแอฟริกา

ผู้ช่วยผู้อำนวยการขององค์การอนามัยโลกฝ่ายโรคไม่ติดต่อ และสุขภาพจิต อลา อัลวาน กล่าวว่า แผนปฎิบัติการระยะหกปีนี้ มีจุดมุ่งป้องกันโรคไม่ติดต่อและให้การบริบาลสุขภาพแก่ผู้ที่ล้มป่วยด้วยโรคเหล่านั้น

เขากล่าวว่า โรคเหล่านั้นส่วนมากเป็นโรคที่ป้องกันได้ และสำหรับคนนับล้านๆคนที่เป็นโรคเหล่านี้ ก็มีวิธีบำบัดรักษาที่คุ้มกับค่าใช้จ่าย ซึ่งจะช่วยปรับปรุงการจัดการดูแล ซึ่งจะช่วยประวิงหน่วงเหนี่ยว หรืออย่างน้อยที่สุด ก็ช่วยป้องกันภาวะแทรกซ้อนได้

คุณ อลา อัลวาน กล่าวว่าปัจจัยเสี่ยง 4 อย่าง สำหรับโรคไม่ติดต่อ ได้แก่ การบริโภคยาสูบ การรับประทานอาหารที่ไม่ถูกสุขลักษณะ การขาดการอกกำลังกาย และผลกระทบที่เป็นอันตรายจากการบริโภคเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์

เกี่ยวข้อง

XS
SM
MD
LG