ลิ้งค์เชื่อมต่อ

สัมภาษณ์นักเรียนไทยมุสลิม ที่ได้รับทุน AFS มาเรียนร่วมกับนักเรียนอเมริกัน (14)


คุณรัตนาภรณ์ สุวคนธ์ Voice of America ภาคภาษาไทย ได้สัมภาษณ์นักเรียนจากประเทศไทยอีกคนหนึ่ง ที่ได้รับทุน AFS ของรัฐบาลสหรัฐ นักเรียนคนนี้เป็นนักเรียนจากจังหวัดปัตตานี

น้องสุรัตน์ เจ๊ะเต๊ะ นักเรียนไทยมุสลิมชั้น ม.6 จากโรงเรียนเบญจมราชูทิศ จังหวัดปัตตานี ซึ่งได้รับทุน AFS มาเรียนร่วมกับนักเรียนอเมริกันเกรด 12 ที่นิวยอร์ค

น้องสุรัตน์อยู่อเมริกามาได้เกือบ 1 ปีแล้ว และได้เล่าถึงสิ่งต่างๆ ที่ประทับใจ ความแตกต่างระหว่างระบบการเรียนการสอนที่เมืองไทย และในอเมริกา รวมถึงการปรับตัวในด้านต่างๆ ด้วย

รับฟังบทสัมภาษณ์จากคุณรัตนาภรณ์ สุวคนธ์

XS
SM
MD
LG