ลิ้งค์เชื่อมต่อ

รัฐบาลหลายประเทศ สนับสนุนประชาชนรับประทานมันฝรั่ง


สหประชาชาติประกาศให้ปี ค.ศ.2008 นี้เป็นปีมันฝรั่งสากล และเนื่องจากเวลานี้พืชที่เป็นอาหารต่างๆ โดยเฉพาะข้าวมีราคาแพงขึ้นมาก รัฐบาลหลายประเทศและบรรดาผู้เชี่ยวชาญจึงหันมาให้ความสนใจมันฝรั่งเพิ่มขึ้น รวมทั้งสนับสนุนให้ประชาชนรับประทานมันฝรั่งมากขึ้นด้วย

ปัจจุบันมันฝรั่งคือพืชเศรษฐกิจสำคัญอันดับ 3 ของโลก รองจากข้าวและข้าวสาลี เมื่อปีที่แล้วมีผลผลิตมันฝรั่งรวมทั่วโลกประมาณ 320 ล้านตัน ประเทศผู้ปลูกมันฝรั่งรายใหญ่ๆ 5 อันดับแรกได้แก่ จีน รัสเซีย อินเดีย ยูเครนและอเมริกา โดยเฉพาะอย่างยิ่งอินเดียนั้น คาดว่าภายในระยะเวลา 5 ปีจะมีผลผลิตมันฝรั่งเพิ่มอีกเท่าตัว

สำหรับที่บังกลาเทศนั้น เวลานี้ราคาข้าวแพงขึ้นถึง 2 เท่าจากปีที่แล้ว ในขณะที่เกษตรกรบังกลาเทศสามารถเก็บผลผลิตมันฝรั่งได้เพิ่มขึ้นถึง 8 ล้านตัน ราคามันฝรั่งในบังกลาเทศจึงถูกกว่าข้าวมาก และแม้มันฝรั่งจะไม่ใช่อาหารหลักของชาวบังกลาเทศ แต่รัฐบาลก็พยายามสนับสนุนให้ประชาชนเปลี่ยนพฤติกรรมการบริโภค ปัจจุบันเมนูอาหารประจำวันของทหารบังกลาเทศจะมีมันฝรั่งรวมอยู่ด้วย อย่างไรก็ตาม แม้จะบริโภคกันมากขึ้น แต่ผู้เชี่ยวชาญเชื่อว่าราคามันฝรั่งในตลาดโลกจะไม่เพิ่มขึ้นมากนัก เพราะมันฝรั่งส่วนใหญ่จะซื้อขายภายในประเทศ ที่ส่งออกในตลาดต่างประเทศมีปริมาณรวมแล้วเพียง 6% เท่านั้น

โครงการอาหารโลกขององค์การสหประชาชาติระบุว่าหัวมันฝรั่งที่ยังไม่นำมาทำเป็นโปเตโต้ชิบนั้นมีสารอาหารที่มีประโยชน์มากมาย การปลูกนั้นไม่ยาก เพราะมันฝรั่งสามารถเติบโตได้ดีเกือบทุกสภาพอากาศเเละไม่ต้องการน้ำมากนัก และยังสามารถปลูกสลับหมุนเวียนกับธัญพืชอื่นๆ ได้ นอกจากนี้มันฝรั่งยังให้ผลผลิตต่อไร่มากกว่าข้าวหรือข้าวสาลีอีกด้วย

เมื่อประมาณ 10 กว่าปีที่แล้ว มันฝรั่งส่วนใหญ่จะนิยมปลูกในแถบยุโรป อเมริกาเหนือและในประเทศที่เคยเป็นสหภาพโซเวียต แต่ในระยะหลังๆ ประเทศในแถบเอเชีย อาฟริกาและอเมริกาใต้ก็เริ่มปลูกพืชเศรษฐกิจชนิดนี้มากขึ้นเรื่อยๆ จนถึงเมื่อปี ค.ศ 2005 องค์การอาหารและการเกษตรสหประชาชาติรายงานว่าเป็นปีแรกที่ประเทศกำลังพัฒนาปลูกมันฝรั่งมากกว่าประเทศพัฒนาแล้ว และในปีเดียวกันนั้นเอง ที่คณะนักวิจัยชาวอเมริกันค้นพบว่า เจ้ามันฝรั่งหัวกลมๆ รีๆ สีเหลืองๆ นี้เกิดขึ้นครั้งแรกที่ประเทศเปรู เมื่อราว 7 พันปีที่แล้ว ล่วงเลยมาจนถึงปีนี้เพิ่งจะเป็นปีแรกที่พืชสำคัญชนิดนี้ได้รับเกียรติยกย่องให้เป็นปีมันฝรั่งสากล

เกี่ยวข้อง

XS
SM
MD
LG