ลิ้งค์เชื่อมต่อ

การตัดไม้ทำลายป่า อาจทำให้ลิงน้อยใหญ่สูญพันธุ์


นักนิเวศวิทยา และนักมานุษวิทยาเตือนว่า การตัดไม้ทำลายป่า และการล่าสัตว์ป่าเพื่อนำเนื้อไปขายเป็นอาหารการเกษตรนั้น ทำให้มีลิงทั้งใหญ่และเล็กในป่าน้อยลง การมีลิงในป่าน้อยลงกำลังส่งผลต่อสิ่งแวดล้อม และในที่สุดแล้ว ความเป็นอยู่ของสิ่งมีชีวิตทุกอย่างในโลกได้อย่างไรบ้าง

ฟังรายละเอียดเพิ่มเติมจากคุณยิตยา มาพึ่งพงศ์

XS
SM
MD
LG