ลิ้งค์เชื่อมต่อ

รายงานการประชุมความร่วมมือ ด้านความมั่นคงของท่าเรือในเอเชียใต้


รายงานจากที่ประชุมความร่วมมือด้านความมั่นคงของท่าเรือในเอเชียใต้ ที่หมู่เกาะมัลดีฟระบุว่า ความร่วมมือกันอย่างไม่เคยมีมาก่อน ระหว่างหน่วยงานดำเนินกิจการทางทะเลของรัฐบาลประเทศต่างๆ ในเอเชียกำลังเริ่มส่งผล ดังจะเห็นจากโจรกรรมของโจรสลัดในเอเชียลดน้อยลงไป แต่เจ้าหน้าที่เห็นพ้องต้องกันว่า จำเป็นจะต้องดำเนินการอีกมาก ขณะที่มีการโจมตีของโจรสลัดเพิ่มขึ้นในบริเวณแหลมทางภาคตะวันออกของทวีปแอฟริกา

การจี้ปล้นของโจรสลัดในทะเลต่างๆ ของโลกนั้น มีมานานหลายปีแล้ว แต่โจรสลัดสมัยนี้ นอกจากจะปล้นสะดมและฆ่าแล้ว ยังยึดเรือเพื่อใช้การขนของเถื่อน หรืออาจใช้ในการก่อการร้ายด้วย เหตุการณ์อย่างนี้ เริ่มมีมากขึ้นในช่วงทศวรรษ 1990 เมื่อไม่กี่ปีมานี้ ญี่ปุ่นได้ริเริ่มให้มีข้อตกลงทำความร่วมมือส่วนภาคพื้นในการต่อต้านโจรสลัด และการโจรกรรมติดอาวุธในน่านน้ำในเอเชีย ซึ่งได้รับการรับรองจาก 14 ประเทศ ข้อตกลงนี้มีผลใช้บังคับเมื่อเดือนกันยายน ปี 2549

การลาดตระเวนทางทะเลและทางอากาศโดยสิงค์โปร์ มาเลเซีย และอินโดนีเซีย ในช่องแคบมะละกา ซึ่งเป็นเส้นทางเดินเรือที่จอแจหนาแน่นมากเส้นทางหนึ่งของโลก ทำให้ภาคพื้นเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ไม่ถูกจัดว่าเป็นเขตอันตรายจากโจรสลัดมากที่สุดในโลกอีกต่อไป

ฟังรายละเอียดเพิ่มเติมจากคุณประภัสสร อักขราสา

เกี่ยวข้อง

XS
SM
MD
LG