ลิ้งค์เชื่อมต่อ

สัมภาษณ์นักเรียนไทยมุสลิม ที่ได้รับทุน AFS มาเรียนร่วมกับนักเรียนอเมริกัน (12)


คุณรัตนาภรณ์ สุวคนธ์ Voice of America ภาคภาษาไทย ได้สัมภาษณ์นักเรียนจากประเทศไทยอีกคนหนึ่ง ที่ได้รับทุน AFS ของรัฐบาลสหรัฐ นักเรียนคนนี้เป็นนักเรียนจากจังหวัดปัตตานี

น้องสุธิยา ตาเย๊ะ หรือน้องละ นักเรียนไทยมุสลิมชั้น ม.6 จากโรงเรียนเบญจมราชูทิศ จังหวัดปัตตานี ซึ่งได้รับทุน AFS มาเรียนร่วมกับนักเรียนอเมริกันเกรด 12 ที่โรงเรียน Makwanago เมือง Waukesha รัฐ Wisconsin

น้องละพูดถึงกิจกรรมต่างๆ ที่ได้ทำร่วมกับเพื่อนๆ เด็กนักเรียนอเมริกัน ความแตกต่างของการศึกษาที่เมืองไทย และอเมริกา นอกจากนี้ยังแสดงความคิดเห็นต่อระบบการเรียน รวมทั้งเล่าถึงความประทับใจที่ได้มาเรียนในอเมริกาด้วย

รับฟังบทสัมภาษณ์จากคุณรัตนาภรณ์ สุวคนธ์

เกี่ยวข้อง

XS
SM
MD
LG