ลิ้งค์เชื่อมต่อ

โครงการต่อสู้ปัญหาโรคร้อนขององค์การสหประชาชาติ


เวลานี้ปัญหาภาวะโลกร้อนกำลังเป็นปัญหาใหญ่ที่หลายฝ่ายพยายามหาทางแก้ไข สำหรับทางองค์การสหประชาชาติก็มีโครงการสำคัญเพื่อต่อสู้กับปัญหาโลกร้อน คือการรณรงค์ปลูกต้นไม้ให้ได้ครบจำนวน 7 พันล้านต้นทั่วโลก ซึ่งพอๆ กับจำนวนประชากรโลกในปัจจุบัน

โครงการของสหประชาชาติที่ใช้ชื่อว่า Billion Tree เริ่มเกิดขึ้นในปี คศ.2006 ในการประชุมว่าด้วยการเปลี่ยนแปลงสภาพอากาศโลกขององค์การสหประชาชาติ โดยมีเป้าหมายเพื่อรณรงค์ให้ประชาชนตั้งแต่ระดับรากหญ้าช่วยกันต่อสู้กับปัญหาภาวะโลกร้อน โครงการนี้ได้รับเสียงตอบรับเป็นอย่างดีจากสาธารณชนนะครับ ทำให้มีการกำหนดเป้าหมายว่า จะต้องปลูกต้นไม้ให้ได้ครบจำนวน 7 พันล้านต้นทั่วโลกก่อนการประชุมสหประชาชาติเรื่องการเปลี่ยนแปลงสภาพอากาศโลกในปี คศ. 2009

คุณ Achim Steiner ผอ.โครงการสิ่งแวดล้อมของสหประชาชาติหรือ UNEP บอกว่าเป้าหมายจำนวน 7 พันล้านต้นนี้กำหนดตามจำนวนประชากรโลกในปัจจุบัน และยังเป็นการสื่อให้ประชากรโลกทุกๆคนตระหนักว่าต้องทำอะไรบางอย่างเพื่อช่วยกันแก้ไขปัญหาภาวะโลกร้อน

ต้นไม้นั้นมีบทบาทสำคัญอย่างยิ่งในการควบคุมสภาพอากาศนะครับ เพราะช่วยดูดซับก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ที่เป็นตัวการให้เกิดปรากฏการณ์เรือนกระจก เมื่อป่าไม้จำนวนมากถูกทำลาย ระดับก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ก็เพิ่มขึ้น ปัจจุบันการตัดไม้ทำลายป่าเป็นสาเหตุที่ทำให้เกิดมลพิษในอากาศมากที่สุดในแต่ละปี มากกว่ามลพิษที่ปล่อยมาจากยานพาหนะทุกประเภทรวมกันนะครับ นอกจากนี้ คุณ Steiner บอกอีกว่า ต้นไม้ยังช่วยรักษาความอุดมสมบูรณ์ของดิน แหล่งน้ำ และระบบนิเวศน์โดยรวมรวมทั้งพื้นที่ทางการเกษตร จึงกล่าวได้ว่าต้นไม้เป็นปัจจัยสำคัญที่สามารถช่วยเพิ่มผลผลิตทางการเกษตร และแก้ไขปัญหาราคาอาหารโลกแพงในปัจจุบันได้

ตั้งแต่โครงการ Billion Tree เริ่มขึ้น ได้จุดประกายให้มีโครงการปลูกต้นไม้ในประเทศต่างๆกว่า 150 ประเทศ ส่วนใหญ่อยู่ในทวีปอาฟริกา เฉพาะแค่ในเอธิโอเปียก็มีการปลูกต้นไม้ไปแล้วราว 7 ร้อยล้านต้น สำหรับท่านใดที่สนใจหรืออยากเข้าร่วมในโครงการ Billion Tree ของสหประชาชาติ สามารถเข้าไปหาข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์โครงการสิ่งแวดล้อมสหประชาชาติ www.unep.org/billiontreecampaign ครับ (ซ้ำ) แต่ถึงจะไม่ได้เข้าร่วมโครงการก็ลงมือปลูกต้นไม้ได้ 1 คน 1 ต้น 7 พันล้านคนก็ 7 พันล้านต้น ให้สีเขียวปกคลุมไปทั่วโลก

เกี่ยวข้อง

XS
SM
MD
LG