ลิ้งค์เชื่อมต่อ

สัมภาษณ์นักเรียนไทยมุสลิม ที่ได้รับทุน AFS มาเรียนร่วมกับนักเรียนอเมริกัน (11)


คุณรัตนาภรณ์ สุวคนธ์ Voice of America ภาคภาษาไทย ได้สัมภาษณ์นักเรียนจากประเทศไทยอีกคนหนึ่ง ที่ได้รับทุน AFS ของรัฐบาลสหรัฐ นักเรียนคนนี้เป็นนักเรียนจากจังหวัดปัตตานี

น้องซัลวานี ด่อล๊ะ หรือน้องซัน นักเรียนไทยมุสลิมชั้น ม.4 จากโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี ซึ่งได้รับทุน AFS มาเรียนร่วมกับนักเรียนอเมริกันเกรด 11 ที่โรงเรียน Pipestone Area School รัฐมินเนโซต้า

น้องซันเล่าถึงความแตกต่างระหว่างระบบการเรียนการสอนที่เมืองไทย และการเรียนในอเมริกา การปรับตัวและปัญหาในด้านต่างๆ รวมถึงสิ่งต่างๆ ที่ประทับใจในอเมริกา

รับฟังบทสัมภาษณ์จากคุณรัตนาภรณ์ สุวคนธ์

เกี่ยวข้อง

XS
SM
MD
LG