ลิ้งค์เชื่อมต่อ

ผู้หญิงกับอันตรายจากการสูบบุหรี่


องค์การอนามัยโลกคาดการณ์ว่า หากแนวโน้มยังคงเป็นอยู่อย่างในขณะนี้แล้ว ในหมู่คนรุ่นต่อๆ ไปจะมีผู้หญิงที่สูบบุหรี่เป็นจำนวนมากขึ้นสามเท่า และผู้หญิงมากกว่า 200 ล้านคน จะเสียชีวิตเนื่องจากการสูบบุหรี่ แต่ผลการศึกษาวิจัยใหม่ แสดงว่าการเลิกสูบบุหรี่จะช่วยลดความเสี่ยงต่อการเป็นโรคมะเร็งที่ปอด และโรคอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการสูบบุหรี่ลงได้

ในระยะไม่กี่ปีมานี้ ผู้หญิงสาวสูบบุหรี่กันเป็นจำนวนมากขึ้นอย่างน่าตกใจ องค์การอนามัยโลกกล่าวว่า การสูบบุหรี่กำลังแพร่หลายในผู้หญิง และเด็กสาววัยรุ่น ทั้งในประเทศที่พัฒนาแล้ว และประเทศกำลังพัฒนา

วารสารของสมาคมการแพทย์อเมริกัน ลงพิมพ์ผลการศึกษาวิจัยเกี่ยวกับความเสี่ยงด้านสุขภาพจากการสูบบุหรี่ที่มีต่อผู้หญิง เพื่อดูว่าความเสี่ยงนั้นจะลดลงเร็วแค่ไหน หากเลิกสูบบุหรี่

นักวิจัยกล่าวว่า เห็นได้ชัดว่าความเสี่ยงต่อการเป็นโรคบางอย่างลดลงอย่างมากเมื่อเลิกสูบบุหรี่ ซึ่งผู้หญิงที่กำลังคิดตรองอยู่ว่าจะเลิกหรือไม่เลิก ควรเห็นประโยชน์ของการเลิกสูบบุหรี่โดยเร็ว

นักวิจัยติดตามศึกษาผู้หญิงราว 1 แสนคนในเวลา 24 ปี และเปรียบเทียบอัตราการเสียชีวิตเนื่องจากโรคต่างๆ ในบรรดาผู้ที่สูบบุหรี่อยู่ และผู้ที่เคยสูบแต่เลิกไปแล้ว กับอัตราการเสียชีวิตของผู้ที่ไม่เคยสูบบุหรี่เลย

นักวิจัยพบว่าในเวลา 5 ปีแรกของการเลิกสูบบุหรี่ ความเสี่ยงต่อการเสียชีวิตเนื่องจากโรคมะเร็งที่ปอดลดลง 21 เปอร์เซนต์ และความเสี่ยงต่อการเสียชีวิตจากโรคหลอดเลือดหัวใจลดลง 50 เปอร์เซนต์ และในเวลา 20 ปีหลังการเลิกสูบบุหรี่ ความเสี่ยงต่อการเสียชีวิตลดลงจนเหมือนกับของผู้หญิงที่ไม่เคยสูบบุหรี่เลย

XS
SM
MD
LG