ลิ้งค์เชื่อมต่อ

สัมภาษณ์นักเรียนไทยมุสลิม ที่ได้รับทุน AFS มาเรียนร่วมกับนักเรียนอเมริกัน (9)


คุณรัตนาภรณ์ สุวคนธ์ Voice of America ภาคภาษาไทย ได้สัมภาษณ์นักเรียนจากประเทศไทยอีกคนหนึ่ง ที่ได้รับทุน AFS ของรัฐบาลสหรัฐ นักเรียนคนนี้เป็นนักเรียนจากจังหวัดตาก

น้องยามิลลา กุระคาน หรือมิลลา นักเรียนไทยมุสลิมชั้น ม.5 จากโรงเรียนผดุงปัญญา จังหวัดตาก ได้รับทุน AFS มาเรียนร่วมกับนักเรียนอเมริกัน ที่โรงเรียนอีสบริค วอเตอร์ เมืองอีสบริค วอเตอร์ รัฐแมสซาชูเส็ท

น้องยามิลลาเล่าถึงความแตกต่างระหว่างการเรียนที่เมืองไทย และการเรียนในอเมริกา การปรับตัวในด้านต่างๆ รวมถึงสิ่งต่างๆ ที่ประทับใจในอเมริกา

รับฟังบทสัมภาษณ์จากคุณรัตนาภรณ์ สุวคนธ์

XS
SM
MD
LG