ลิ้งค์เชื่อมต่อ

รัฐบาลพม่า เริ่มยอมรับความช่วยเหลือจากประเทศต่างๆ หลังพายุไซโคลนถล่ม


รัฐบาลพม่ากล่าวว่าจำนวนผู้เสียชีวิตจากพายุไซโคลน Nargis ที่ยืนยันได้ในเวลานี้ มีอย่างน้อยหนึ่งหมื่นห้าพันคน ที่หายไปอย่างน้อยสี่หมื่นคน และที่ไม่มีบ้านพักอาศัยอีกหลายแสนคน

ขณะเดียวกัน รัฐบาลพม่าได้เริ่มยอมรับความช่วยเหลือและอนุมัติให้เจ้าหน้าที่บรรเทาทุกข์ ขององค์กรต่างประเทศ เดินทางเข้าไปในพม่าได้แล้วด้วย

เครื่องบินลำแรกที่นำความช่วยเหลือจากต่างประเทศไปถึงย่างกุ้งนั้น ไปจากประเทศไทย

รมต. ไชยา สะสมทรัพย์ของกระทรวงสาธารณสุขไทย พูดถึงความช่วยเหลือทางด้านการ แพทย์สำหรับผู้ประสบภัยในพม่าว่า ได้จัดหน่วยเคลื่อนที่เร็ว หรือ Special Rapid Response Team (RSST) พร้อมที่จะไปดำเนินการในการควบคุม ป้องกัน มิให้เกิดโรคระ บาดขึ้น เนื่องจากว่าหลังจากที่มีภัยพิบัติเกิดขึ้นแล้ว ปัญหาที่ตามมา ที่จะพบบ่อยที่สุด ก็คือปัญหาเรื่องโรคระบาด

บริเวณที่ประสบความเสียหายมากที่สุด คือดินดอนสามเหลี่ยมแม่น้ำอิรวดี ซึ่งมีจำนวนผู้ เสียชีวิตมากกว่าส่วนอื่นๆ บริเวณดังกล่าวยังเป็นแหล่งเพาะปลูกข้าวของพม่าด้วย และนัก วิเคราะห์กล่าวว่า การที่ผลผลิตข้าวจะลดลงเพราะพายุครั้งนี้ ทำให้วิตกกังวลกันถึงเรื่องเสถียรภาพด้วย

ในอีกด้านหนึ่ง ผู้เห็นเหตุการณ์รายงานว่า ชาวบ้านในย่างกุ้งแสดงความขุ่นเคืองที่รัฐบาลทหารของประเทศมีปฏิกิริยาตอบรับความ เสียหายที่เกิดขึ้นอย่างเชื่องช้า ในวันอังคาร ส่วนใหญ่ของย่างกุ้งยังไม่มีไฟฟ้าและน้ำประปาใช้

นายเอ่า ไนย อู นักวิเคราะห์การเมืองชาวพม่าในเชียงใหม่ ให้ความเห็นว่า การมีปฏิกิริยาตอบรับอย่างเชื่องช้า และการแสดงความเต็มใจของรัฐบาลทหารที่ยอมรับความช่วยเหลือจากต่างประเทศ เป็นสัญญาณที่แสดงว่า รัฐบาลไม่สามารถรับมือกับความเสียหายที่เกิดขึ้นได้

นักวิเคราะห์การเมืองชาวพม่าผู้นี้กล่าวว่า ความเสียหายยิ่งใหญ่ขนาดนี้เปิดโปงให้เห็นว่าฝ่ายทหารไม่สามารถจัดการกับสถานการณ์ได้

และแม้รัฐบาลทหารของพม่าตัดสินใจที่จะให้เจ้าหน้าที่บรรเทาทุกข์ขององค์กรต่างประเทศเดินทางเข้าไปทำงานในพม่าได้ ในขณะเดียวกัน ทางการพม่าก็บอกกับองค์กรเหล่านี้ว่า บรรดาเจ้าหน้าที่บรรเทาทุกข์จะต้องติดต่อขอวีซ่าก่อนจะเข้าไปในพม่าได้

เจ้าหน้าที่ขององค์การสหประชาชาติกล่าวว่า กำลังเจรจาขอให้ทางการพม่าผ่อนผันเรื่องวีซ่า เพื่อว่าความช่วยเหลือ โดยเฉพาะยา อาหารและอุปกรณ์สำหรับการสร้างที่พักอาศัยจะไปถึงมือผู้ที่ต้องการได้อย่างรวดเร็ว

ทางด้านความช่วยเหลือจากต่างประเทศนั้น อินเดียส่งเรือของกองทัพเรือสองลำ บรรทุกอาหาร เต้นท์ ผ้าห่ม และยา มุ่งหน้าไปยังพม่าแล้ว

สหภาพยุโรปให้คำมั่นว่าจะให้ความช่วยเป็นมูลค่าสามล้านดอลล่าร์ ในขณะที่จีนกล่าวว่าจะให้เงินและความช่วยเหลือเป็นมูลค่าหนึ่งล้านดอลล่าร์ และสหรัฐประกาศเพิ่มความช่วยเหลือจากสองแสนห้าหมื่นดอลล่าร์ เป็นสามล้านสองแสนห้าหมื่นดอลล่าร์

สำหรับการประเมินความเสียหายที่เกิดขึ้นนั้น นักการทูตของชาติตะวันตกบางประเทศกล่าวว่า ยังรอฟังคำตอบจากรัฐบาลพม่าว่าจะให้ทีมงานจากต่างประเทศเข้าไปสำรวจความเสีย หายหรือไม่ ในจำนวนทีมงานที่รอฟังคำตอบอยู่นี้ มีสหรัฐรวมอยู่ด้วย

ประธานาธิบดีจอร์ช บุชของสหรัฐกล่าวว่า สหรัฐเตรียมพร้อมที่จะส่งกำลังของกองทัพเรือเข้าช่วยค้นหาศพผู้เสียชีวิต ผู้ที่หายไป และเพื่อช่วยปรับสถานการณ์ให้มีเสถียรภาพ แต่การจะทำเช่นนั้นได้ รัฐบาลทหารของพม่าจะต้องอนุญาตให้ทีมงานเข้าไปในประเทศเพื่อประเมินความเสียหาย จึงขอส่งข่าวต่อรัฐบาลทหารของประเทศว่า โปรดอนุญาตให้สหรัฐเข้าไปช่วยเหลือประชาชนของท่าน

เกี่ยวข้อง

XS
SM
MD
LG