ลิ้งค์เชื่อมต่อ

สัมภาษณ์นักเรียนไทยมุสลิม ที่ได้รับทุน AFS มาเรียนร่วมกับนักเรียนอเมริกัน (8)


คุณรัตนาภรณ์ สุวคนธ์ Voice of America ภาคภาษาไทย ได้สัมภาษณ์นักเรียนจากประเทศไทยอีกคนหนึ่ง ที่ได้รับทุน AFS ของรัฐบาลสหรัฐ นักเรียนคนนี้เป็นนักเรียนจากจังหวัดพระนครศรีอยุธยา

น้องบูชิตา บินเรโบ นักเรียนไทยมุสลิมจากโรงเรียนจอมสุรางค์ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ได้รับทุน AFS มาเรียนอยู่เกรดสิบ โรงเรียน Cheboygan Area Highschool เมืองชิบอยแกน รัฐมิชิแกนเป็นเวลา 8 เดือนแล้ว

น้องบูชิตาเล่าถึงความแตกต่างระหว่างการเรียนที่เมืองไทย และการเรียนในอเมริกา การปรับตัวในด้านต่างๆ รวมถึงสิ่งต่างๆ ที่ประทับใจในอเมริกา

รับฟังบทสัมภาษณ์จากคุณรัตนาภรณ์ สุวคนธ์

เกี่ยวข้อง

XS
SM
MD
LG