ลิ้งค์เชื่อมต่อ

ยุงจะช่วยไล่เด็กวัยรุ่นที่ชอบทำยุ่งๆ ได้อย่างไร?


นักประดิษฐ์ชาวอังกฤษที่ชื่อว่าฮาวเวิร์ด สเตเพิลตัน ได้คิดค้น Mosquito เพื่อไล่เด็กวัยรุ่นที่ชอบเกาะกลุ่มมั่วสุมกัน โดยจะมีรูปร่างเป็นกล่อง และมีลำโพงเล็กๆ ติดอยู่ สถานที่ที่ใช้อุปกรณ์นี้มักจะเป็นที่ร้านบริการสะดวก โรงหนัง หรือแหล่งที่วัยรุ่นจะไปชุมนุมกัน อย่างศูนย์การค้า

คุณฮาวเวิร์ดบอกว่า เสียงที่ออกมาจากลำโพงนั้นมีความภี่สูง และคนที่มีอายุเกิน 30 ปีขึ้นไปส่วนใหญ่จะไม่ได้ยินเสียงนี้ แต่คนที่มีอายุต่ำกว่า 20 ปีจะได้ยินเสียงติดหูอย่างน่ารำคาญ ทำให้ไม่อยากอยู่ในที่นั้นต่อไป

ฟังรายละเอียดเพิ่มเติมจากคุณนิตยา มาพึ่งพงศ์


เกี่ยวข้อง

XS
SM
MD
LG