ลิ้งค์เชื่อมต่อ

ราคาอาหารที่แพงขึ้นทั่วโลก  ทำให้ผู้คนทั่วโลกอดอยากหิวโหยกันมากขึ้น


เมื่อสัปดาห์ที่แล้วที่กรุงโรม ประเทศอิตาลี มีการประชุมผู้แทนจากองค์กรบรรเทาทุกข์ระหว่างประเทศต่างๆ เพื่อหาแนวทางรับมือกับปัญหาราคาอาหารแพงขึ้นทั่วโลก เวลานี้ปัญหาดังกล่าวไม่เพียงแต่จะก่อให้เกิดความไม่สงบในบางประเทศเท่านั้น แต่ยังส่งผลให้สถานการณ์ของผู้อดอยากหิวโหยทั่วโลกยิ่งเลวร้ายลงอีกด้วย

ก่อนหน้านี้ องค์กรบรรเทาทุกข์ระหว่างประเทศหลายกลุ่มรายงานว่ามีผู้อดอยากหิวโหยทั่วโลกประมาณ 850 ล้านคน ซึ่งนั่นเป็นตัวเลขก่อนที่ราคาอาหารจะแพงขึ้นทั่วโลก จนก่อให้เกิดการขาดแคลนอาหารและปัญหาความไม่สงบในหลายประเทศในปัจจุบัน

ในแต่ละปี ทั่วโลกมีคนเสียชีวิตเนื่องจากขาดอาหารอย่างน้อย 10 ล้านคน ซึ่งสัปดาห์ที่แล้วผู้แทนขององค์กรบรรเทาทุกข์ Care และ Oxfam ร่วมประชุมกับ จนท.องค์การอาหารและการเกษตรที่กรุงโรม เพื่อหาทางแก้ไขปัญหาดังกล่าวนะครับ คุณ David Kauck โฆษกของ Care กล่าวว่า ราคาอาหารที่สูงขึ้นทั่วโลก เป็นปัจจัยที่ลดทอนกำลังซื้อของคนยากจน และกัดเซาะทำลายสิทธิหรือโอกาสในการเข้าถึงอาหารของคนเหล่านั้น ปัญหาดังกล่าวเกิดขึ้นทุกหนทุกแห่งทั่วโลก แม้แต่ในเมืองต่างๆ ซึ่งไม่เคยเกิดวิกฤติด้านอาหารมาก่อน หรือแม้แต่ในประเทศที่ผลิตอาหารได้จำนวนมาก แต่ประชากรมีกำลังซื้อไม่เพียงพอก็สามารถประสบปัญหานี้ได้เช่นกัน คุณ Kauck บอกกับผู้สื่อข่าวว่าบรรดาผู้เชี่ยวชาญด้านนโยบายอาหารจำนวน 60 คนที่เข้าร่วมประชุมที่กรุงโรมครั้งนี้กำลังพยายามคิดหามาตรการฉุกเฉินเพื่อรับมือปัญหาและลดต้นทุนของอาหารให้สามารถกระจายสู่คนจำนวนมากได้ รวมทั้งเตรียมการให้ความช่วยเหลือแก่คนยากจนซึ่งเป็นกลุ่มที่ได้รับผลกระทบมากที่สุดจากปัญหาราคาอาหารสูงขึ้น คุณ David Kauck ยังบอกอีกว่านอกจากมาตรการให้ความช่วยเหลือต่างๆแล้ว บรรดาองค์กรบรรเทาทุกข์ควรจะต้องตระหนักถึงเงินทุนของแต่ละองค์กรที่ค่อนข้างจำกัด เพราะเมื่อราคาอาหารสูงขึ้น ปริมาณความช่วยเหลือด้านอาหารที่ให้แก่คนยากจนก็จะต้องลดลงด้วยเช่นกัน

ในขณะเดียวกัน รัฐบาลประเทศผู้บริจาคเงินช่วยเหลือก็เริ่มตอบรับกับปัญหาราคาอาหารที่เพิ่มขึ้นแล้ว ล่าสุดรัฐบาลสหรัฐประกาศบริจาคเงินช่วยเหลือด้านอาหารสำหรับปีนี้เพิ่มขึ้นอีก 200 ล้านดอลล่าร์ ในขณะที่ทางด้านฝรั่งเศส ประธานาธิบดี Nicolas Sarkozy ก็ประกาศว่าจะบริจาคเงินให้แก่ประเทศยากจนเพิ่มอีกเท่าตัวเป็นราวๆ 100 ล้านดอลล่าร์ และยังเรียกร้องให้รัฐบาลประเทศต่างๆ รวมทั้งองค์กรเอกชนและสถาบันการเงินระหว่างประเทศเพิ่มความร่วมมือเพื่อแก้ไขปัญหาราคาอาหารสูงขึ้น

ผู้นำฝรั่งเศสกล่าวว่าประชาคมโลกจำเป็นต้องให้ความช่วยเหลือและพัฒนาภาคการเกษตรในประเทศกำลังพัฒนา เพื่อให้ประชากรประเทศเหล่านั้นสามารถพึ่งพาผลผลิตของตัวเองในการดำรงชีวิตได้ ดีกว่าจะมาประณามว่าประเทศกำลังพัฒนามุ่งแต่จะส่งออกสินค้าการเกษตรโดยไม่คำนึงถึงปัญหาอาหารภายในประเทศ นาย Nicolas Sarkozy กล่าวในที่ประชุมเรื่องการเปลี่ยนแปลงของสภาพอากาศโลกที่กรุงปารีส ซึ่งในที่ประชุมนั้น ผู้เชี่ยวชาญหลายคนระบุว่า อากาศโลกที่แปรปรวนเป็นสาเหตุหนึ่งที่ทำให้ราคาอาหารแพงขึ้นราว 40% จากปีที่แล้ว รวมทั้งข้อถกเถียงเรื่องการนำพืชที่เป็นอาหารไปผลิตเป็นน้ำมันเชื้อเพลิงชีวภาพด้วยเกี่ยวข้อง

XS
SM
MD
LG