ลิ้งค์เชื่อมต่อ

เชื้อพันธุ์มีส่วนกำหนดการเป็นมะเร็งปอดของคนเรา ได้มากน้อยแค่ไหน?


นักวิจัยอิสระสามคณะพบเชื้อพันธุ์ที่อาจช่วยให้เข้าใจได้ว่า เหตุใดผู้สูบบุหรี่บางส่วนจึงเป็นโรคมะเร็งที่ปอด และผู้สูบบุหรี่บางส่วนกลับไม่เป็นและบางคนผู้ไม่เคยสูบบุหรี่เลยกลับเป็นโรคมะเร็งที่ปอดเช่นกัน

นักวิจัยกล่าวว่าการค้นพบข้อเท็จจริงที่ว่านี้สามารถจะนำไปสู่วิธีการสำหรับป้องกันและบำบัดโรคมะเร็งร้ายกาจที่ทำให้ถึงตายได้ที่ว่านี้ไดีดี

นักวิทยาศาสตร์สามคณะที่สหรัฐ ฝรั่งเศสและไอซแล็นด์ทำการศึกษาวิจัยดีเอ็นเอในหมู่ชาวผิวขาวเชื้อสายยุโรปผู้สูบบุหรี่และที่ไม่สูบบุหรี่นับพันๆรายเพื่อหาเชื้อพันธุ์ที่เกี่ยวโยงกับการสูบบุหรี่

นักวิจัยระบุว่าถ้าใครมีเชื้อพันธุ์ที่มีลักษณะไม่เหมือนกันชนิดใดชนิดหนึ่งในจำนวนสามชนิด คนคนนั้นจะเสี่ยงต่อการที่จะเป็นโรคมะเร็งที่ปอดมากขึ้นตั้งแต่ 30 ถึง 80 เปอร์เซ็นต์เมื่อเปรียบเทียบกับคนที่ไม่มีเชื้อพันธุ์ดังกล่าว

ในขณะที่การสูบบุหรี่เป็นเรื่องที่ถือกันว่าเป็นปัจจัยเสี่ยงหมายเลขหนึ่งสำหรับโรคมะเร็งที่ปอด แต่ผู้สูบบุหรี่ที่เป็นโรคร้ายดังกล่าวในท้ายที่สุดนั้นมีจำนวนแค่ 15 เปอร์เซ็นต์ เรื่องนั้นทำให้บรรดาแพทย์ชั้นนำสงสัยว่าจะเป็นเรื่องทางพันธุกรรม

คุณมาร์ก ลาธร็อป ผู้ร่วมเขียนรายงานผลการศึกษาวิจัยหนึ่งในสามฉบับกล่าวว่า ดูเหมือนว่าเชื้อพันธุ์หลายชนิดมีบทบาทเกี่ยวข้องกับโรคมะเร็งที่ปอด แต่ยังไม่มีการพิสูจน์ให้เห็นข้อเท็จจริง

คุณมาร์ก ลาธร็อบกล่าวว่าไม่ต้องพึงสงสัยเลยว่าการศึกษาวิจัยที่มีวงเขตใหญ่กว่านี้จะทำให้เราสามารถพิสูจน์ทราบปัจจัยเกี่ยวกับเชื้อพันธุ์ที่พัวพันอยู่กับเรื่องที่เราคิดไว้แล้วว่าควรจะเป็น นักวิจัยกล่าวว่าผู้ที่สูบบุหรี่ผู้มีเชื้อพันธุ์ที่ไม่เหมือนกันทั้งสามชนิดเสี่ยงต่อการเป็นโรคมะเร็งที่ปอดมากขึ้นอีก 23 เปอร์เซ็นต์

ในการศึกษาวิจัยทั้งสามราย นักวิจัยพบว่าการสูบบุหรี่เกี่ยวโยงกับนิโคตินอันเป็นอัลคาลอยด์เหลวมีพิษที่พบในบุหรี่ แต่นักวิทยาศาสตร์คณะเดียวเท่านั้นที่พิสูจน์เอกลักษณ์ของการเปลี่ยนแปลงทางเชื้อพันธุ์ที่เป็นต้นเหตุที่ทำให้ติดนิโคติน ซึ่งรวมถึงเรื่องที่ว่าคนคนนั้นสูบบุหรี่จัดแค่ไหนด้วย

ในตอนนี้ นักวิจัยกล่าวว่าผลการวิจัยของพวกเขาไม่น่าจะช่วยทำให้มีการตรวจทางพันธุกรรมอย่างหนึ่งอย่างใดขึ้นมาเพื่อวัดสอบว่าใครบ้างที่มีความเสี่ยงสูงและใครบ้างที่ไม่มีความเสี่ยงสูงต่อการที่จะเป็นโรคมะเร็งที่ปอด

นักวิจัยอาวุโส พอล เบรนแนนแห่งสถาบันระหว่างประเทศเกี่ยวกับการวิจัยโรคมะเร็ง ที่เมืองลีออง ประเทศฝรั่งเศส ผู้เขียนรายงานผลการศึกษาวิจัยหนึ่งในสามฉบับกล่าวว่าในแง่ของสาธารณสุขนั้นเราไม่มีอะไรจะบอกให้ทราบได้ว่าคุณมีเชื้อพันธุ์ชนิดไหนและตัดสินใจว่าจะสูบบุหรี่ต่อไปดีหรือไม่ แต่คุณก็ต้องพึงจดจำไว้เช่นกันว่าการสูบบุหรี่ก่อให้เกิดโรคหลายชนิดเหลือเกิน

แต่นักวิจัยกล่าวว่าการพิสูจน์ทราบเกี่ยวกับเอกลักษณ์ของเชื้อพันธุ์ที่ไม่เหมือนกันทำให้นักวิทยาศาสตร์ตั้งเป้าหมาย ซึ่งสามารถจะนำไปสู่การผลิตยาใหม่สำหรับนำมาบำบัดหรือช่วยทำให้เกิดวิสัยที่อาจป้อง กันโรคมะเร็งที่ปอด อันเป็นสาเหตุที่สำคัญประการหนึ่งที่ทำให้คนในโลกเสียชิวิตเป็นจำนวนมาก

เวลาเดียวกัน นักวิจัยกล่าวว่ากำลังศึกษาวิจัยในหมู่ชนเชื้อสายเอเชีย และชาวอเมริกันผิวดำ เพื่อพยายามตรวจพิสูจน์ความผิดปรกติของเชื้อพันธุ์ที่เพิ่มความเสี่ยงต่อการเป็นโรคมะเร็งที่ปอดในหมู่ประชากรเหล่านั้น

รายงานผลการศึกษาวิจัยสองในสามฉบับลงพิมพ์ในวารสาร เนเจ้อร์ และผลของการศึกษาวิจัยอีกฉบับหนึ่งลงพิมพ์อยู่ในวารสาร เนเจ้อร์ จะเนททิค อันเป็นวารสารในเครือเดียวกันกับวารสาร เนเจ้อร์

XS
SM
MD
LG