ลิ้งค์เชื่อมต่อ

สถานการณ์ทางด้านเศรษฐกิจในสหรัฐ


รัฐบาลชุดประธานาธิบดีบุชเผยแพร่แผนการที่จะปรับปรุงแก้ไขกฎข้อบังคับด้านการเงินอย่างกว้างขวาง กฎข้อบังคับด้านการเงินเหล่านั้นโดนโทษว่าเป็นตัวการทำให้เกิดวิกฤติการด้านการจำนองซึ่งกระทบกระเทือนเศรษฐกิจทั่วโลก

ตามข้อเสนอที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังอเมริกันเฮนรี พอลสันนำมาเปิดเผยนั้น เราจะเห็นว่าเป็นครั้งแรกที่ผู้รักษากฎข้อบังคับจะควบคุมตรวจตราสถาบันการเงินที่ไม่ใช่ธนาคารซึ่งมีบทบาทสำคัญในวงการเงินของโลก

นายเฮนรี พอลสันกล่าวว่ากฎข้อบังคับที่ใช้อยู่ในปัจจุบันบางส่วนยังคงไม่สมบูรณ์และซ้ำซ้อนกัน ตามข้อเสนอของนายเฮนรี พอลสัน จะมีการมอบอำนาจใหม่ให้ระบบธนาคารกลางอเมริกัน เพื่อควบคุมตรวจตราธนาคารเพื่อการลงทุนและจะมีอำนาจมากยิ่งกว่าเดิมสำหรับการระงับวิธีปฏิบัติที่ไร้หลักการและเพื่อคุ้มครองผู้บริโภค

เขากล่าวว่าการมีหน่วยงานเพียงหน่วยเดียวผู้รับผิดชอบประเด็นปัญหาที่สำคัญอย่างยิ่งยวดหล่านี้สำหรับผลิตภัณฑ์ด้านการเงินทุกอย่างควรจะทำให้กฎข้อบังคับซึ่งเหลื่อมล้ำซ้ำซ้อนกันอยู่ในขณะนี้เกิดความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันมากยิ่งขึ้น

นายเฮนรี พอลสันกล่าวด้วยว่าการควบคุมดูแลการเงินด้านการจำนองอสังหาริมทรัพย์ซึ่งมีการฝ่าฝืนกฎข้อบังคับกันอย่างมากมายนั้นแตกต่างกันไปใน 50 รัฐซึ่งต่างก็มีกฎข้อบังคับของตนเอง เขากล่าวว่าการที่สหรัฐเป็นผู้นำในด้านบริการทางการเงินทำให้จำเป็นต้องขยายขอบเขตด้านการกำกับดูแลให้กว้างขวางออกไปและมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น เขากล่าวด้วยว่าเขาไม่คาดว่าข้อเสนอเหล่านั้นจะได้รับการตราออกใช้บังคับเป็นกฎหมายในเร็วๆนี้

พรรคเดโมแครตซึ่งเป็นพรรคฝ่ายค้านผู้คุมสภาทั้งสองนั้นแสดงท่าทีเย็นชาต่อข้อเสนอเพื่อให้มีการปฎิรูปดังกล่าวบางอย่าง และเห็นชอบเรื่องที่ให้มีการคุ้มครองผู้ซื้อบ้านให้มากขึ้น และให้มีการควบคุมตรวจตราสถาบันทางการเงินอย่างเช่นกองทุนเฮดจ์ฟันด์ซึ่งบางครั้งจัดทำชุดการลงทุนที่เสี่ยงต่อการล้มเหลวนั้นให้เข้มงวดกวดขันยิ่งขึ้น

วิกฤติการด้านสินเชื่อในสหรัฐเริ่มเกิดขึ้นเมื่อธนาคารใหญ่ๆ หลายแห่ง ประกาศว่าประสบการขาดทุนอย่างมหาศาลเกี่ยวกับหลักทรัพย์ค้ำประกันที่เกี่ยวโยงกับการให้กู้เงินจำนองบ้าน วิกฤติการแพร่ออกไปอย่างรวดเร็วรอบโลกเพราะธนาคารในยุโรป และทางเอเชียลงทุนในด้านหลักทรัพย์ค้ำประกันนี้อย่างมากมาย ตลาดสินเชื่อทำงานไม่เป็นปรกติอยู่หลายเดือนขณะที่บรรดาธนาคารปรับปรุงมาตรฐานด้านการให้กู้ยืมให้รัดกุมขึ้นและเพิ่มพูนทุนสำรองของตน เพื่อฟื้นฟูความมั่นใจและกระตุ้นภาวะเศรษฐกิจ ระบบธนาคารกลางอเมริกันลดอัตราดอกเบี้ยระยะสั้นมาเป็นระยะๆ เมื่อสองสัปดาห์ก่อน ระบบธนาคารกลางอเมริกันเป็นตัวตั้งตัวตีในการกอบกู้ธนาคารเพื่อการลงทุน แบร์ สเติร์นส์ ซึ่งกำลังจวนจะล่มสลาย การปฎิรูปที่นายเฮนรี พอลสันเสนอเป็นความเพียรพยายามขั้นต่อไปที่จะเพิ่มพูนความมั่นใจต่อไปอีกและเป็นการให้ความมั่นใจแก่นักลงทุนครั้งใหม่ว่ามีการควบคุมตรวจตราตลาดการเงินของสหรัฐอย่างพอเพียง

XS
SM
MD
LG