ลิ้งค์เชื่อมต่อ

จีนรณรงค์ต่อต้านการสูบบุหรี่ ต้อนรับการแข่งขันกีฬาโอลิมปิก


รัฐบาลจีนจะใช้การแข่งขันกีฬาโอลิมปิก เพื่อผลักดันโครงการรณรงค์ต่อต้านการสูบบุหรี่ ในแต่ละปีการเจ็บป่วยที่มีสาเหตุมาจากการสูบบุหรี่ทำให้รัฐบาลจีนต้องสูญเสียค่าใช้ จ่ายราว 5 พันล้านเหรียญสหรัฐ เจ้าหน้าที่จีนแถลงว่าจะให้โอลิมปิกครั้งนี้เป็นงานกีฬาปลอดควันบุหรี่

คุณ Guo Xiaodong ผู้จัดการร้านอาหารแห่งหนึ่งกล่าวว่า ร้านของเขาเป็นหนึ่งในบรรดาร้านอา หารแรกๆ ที่เป็นภัตตาคารปลอดบุหรี่

คุณ Guo บอกว่าแนวคิดของทางร้านคือ การจัดให้ร้านอาหารเป็นเขตปลอดบุหรี่น่าจะดีสำหรับ สุขภาพของลูกค้าและครอบครัว และเพื่อเป็นการต้อนรับการแข่งขันกีฬาโอลิมปิก ที่กำลังจะมีขึ้น ด้วย เขากล่าวด้วยว่าร้านของเขาเป็นภัตตาคารปลอดบุหรี่ตั้งแต่เมื่อเดือนตุลาคมปีที่แล้ว แรกๆ ลูกค้าก็หายไป แต่ตอนนี้ร้านก็กลับมาดีเหมือนเดิมแล้ว

คุณ Tian Hua ลูกค้าคนหนึ่งบอกว่า การรับประทานอาหารนั้นใช้เวลาไม่นาน ดังนั้นจึงไม่เห็น ความจำเป็นที่จะต้องสูบบุหรี่ เข้าเล่าว่าเขารู้สึกรำคาญ เวลาคนที่นั่งโต๊ะข้างๆ สูบบุหรี่ในขณะ ที่เขากำลังรับประทานอาหารอยู่

จีนเป็นหนึ่งในผู้ผลิตบุหรี่รายใหญ่ และก็เป็นผู้บริโภครายใหญ่ด้วย กับจำนวนผู้สูบบุหรี่ในประ เทศราว 350 ล้านคน

แต่คณะกรรมการจัดการแข่งขันกีฬาโอลิมปิกของกรุงปักกิ่งกล่าวว่า จะไม่มีการสูบบุหรี่ในสถาน จัดการแข่งขันกีฬาโอลิมปิกทุกแห่ง และร่างกฎหมายนี้อาจช่วยให้สถานสาธารณะส่วนใหญ่กลาย เป็นเขตปลอดบุหรี่ไปด้วย

ปัจจุบันจีนห้ามสูบบุหรี่บนรถแท็กซี่ และการขนส่งสาธารณะต่างๆ

คุณ Ren Mengshan นักบรรยายเรื่องการคมนาคม แห่งมหาวิทยาลัยจีนกล่าวว่า งานกีฬา โอลิมปิก ทำให้ผู้คนให้ความสนใจจีนอย่างมาก เพราะนี่เป็นครั้งแรกที่จีนได้จัดการแข่งขันกีฬา โอลิมปิก ดังนั้นโครงการรณรงค์ให้เลิกสูบบุหรี่น่าจะสำเร็จผลในคราวนี้

คุณ Hans Troedsson เจ้าหน้าที่องค์การอนามยัโลกของจีนกล่าวว่า ความพยายามในการ ต่อต้านการสูบบุหรี่ ควรจะยังคงมีต่อไปอีกนาน หลังการแข่งขันกีฬาโอลิมปิกสิ้นสุดลงในเดือนสิงหาคม เพราะถ้าหากมีการออกกฎห้ามสูบบุหรี่ก่อน หรือในระหว่างการแข่งขันกีฬาโอลิมปิก ก็ไม่มีเหตุผลที่จะไม่ทำต่อหลังจากนั้น

เจ้าหน้าที่องค์การอนามัยโลกกล่าวว่า ถ้าอัตราการสูบบุหรี่ยังไม่สามารถตรวจสอบได้อยู่ล่ะก็ อาจมีชาวจีนเสียชีวิตด้วยอาการเจ็บป่วยต่างๆ ที่มีสาเหตุมาจากการสูบบุหรี่ราวปีละ 2 ล้านคน ภายในปี 2020 และว่าชัยชนะอันยิ่งใหญ่ของจีนก็คือ การจัดการแข่งขันกีฬาโอลิมปิกในครั้ง นี้สามารถทำให้สุขภาพของคนในประเทศเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีขึ้น และสามารถทำให้คนใน ประเทศเลิกสูบบุหรี่ได้

เกี่ยวข้อง

XS
SM
MD
LG