ลิ้งค์เชื่อมต่อ

สถานการณ์วัณโรคในประเทศไทย


วันที่ 24 มีนาคม เป็นวันวัณโรคโลก น่าตกใจว่าโรคเก่าแก่โรคนี้ ยังคงเป็นปัญหาในระดับสากลอยู่ ที่สำคัญประเทศไทยยังคงติดอันดับประเทศที่มีผู้ป่วยวัณโรคมากที่สุดในโลกด้วย

องค์การอนามัยโลก หรือ WHO รายงานว่าทั่วโลกมีผู้ป่วยเป็นวัณโรคประมาณ 16-20 ล้านคน และเกือบครึ่งหนึ่งเป็นผู้ป่วยระยะแพร่เชื้อ ทุกปีทั่วโลกจะมีผู้ป่วยรายใหม่ติดเชื้อกว่า 8 ล้าน 4 แสนคน โดยร้อยละ 95 อยู่ในประเทศกำลังพัฒนา และมีผู้ป่วยเสียชีวิตปีละประมาณ 1 ล้าน 9 แสนคน ส่วนประเทศไทยนั้น องค์การอนามัยโลกจัดอันดับให้ไทยติดอันดับที่ 17 ในกลุ่ม 22 ประเทศทั่วโลกที่ยังไม่สามารถควบคุมวัณโรคได้

ปัจจุบันประเทศไทยมีผู้ป่วยเป็นวัณโรคที่ขึ้นทะเบียนรักษาไว้ 5 หมื่น 8 พันคน แต่คาดว่า น่าจะมีผู้ป่วยทั้งหมดกว่า 9 หมื่น 1 พันคน และกว่าครึ่งเป็นวัณโรคชนิดแพร่เชื้อสู่ผู้อื่นได้ ผ่านลมหายใจในอัตรา 1 ต่อ 10 คน น.พ.สุรศักดิ์ เกษมศิริ หัวหน้ากลุ่มโรคเอดส์ วัณโรค โรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ และโรคเรื้อน ของสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 7 จังหวัดอุบล ราชธานี บอกกับ Voice of America ว่าวัณโรคถือว่าเป็นโรคอุบัติซ้ำ เพราะปัญหานี้เคยเบา บางไปแล้ว แต่กลับมาเป็นปัญหาขึ้นอีก และในส่วนพื้นที่อีสานใต้ 8 จังหวัด มีผู้ป่วยวัณโรค รายใหม่เกิดขึ้นปีละกว่า 8 พันราย โดยปกติมักจะเกิดในกลุ่มผู้สูงอายุที่มีอายุประมาณ 50 – 60 ปี แต่เมื่อมีเชื้อ HIV ระบาด กลับทำให้มีกลุ่มหนุ่มสาวป่วยเป็นวัณโรคมากขึ้นตามไป ด้วย

คุณหมอสุรศักดิ์ยังบอกอีกว่า การรักษาวัณโรคค่อนข้างมีปัญหา เพราะคนไข้ต้องรับประทาน ยาทุกวันติดต่อกันเป็นเวลา 6 เดือน และถ้าขาดยาไปก็จะทำให้เชื้อโรคดื้อยาจนไม่อาจรัก ษาให้หายขาดได้ในที่สุด

ที่จริงแล้ว คนไทยส่วนใหญ่ติดเชื้อวัณโรคเป็นจำนวนมาก เพราะเป็นเชื้อโรคประจำถิ่น แต่เมื่อมีร่างกายแข็งแรง ก็จะไม่เป็นโรค แต่ผู้ที่มักจะป่วยเป็นโรคนี้ ก็คือกลุ่มผู้สูงอายุ กลุ่มผู้ติดเชื้อ HIV และ ผู้ป่วยเป็นโรคประจำตัวบางโรคที่ทำให้ภูมิคุ้มกันอ่อนแอลง เช่น โรคเบาหวาน ดังนั้น คุณหมอสุรศักดิ์จึงแนะนำว่า ทางที่ดีที่สุด ทุกคนควรจะให้ความร่วม มือกันในการป้องกันโรคนี้

มาตรการนี้เริ่มขึ้นแล้วในโรงพยาบาลแทบทุกแห่ง โดยมีการแจกหน้ากากอนามัยให้คนไข้ที่ป่วยเป็นโรคทางเดินหายใจทุกชนิด เพื่อป้องกันการแพร่เชื้อในโรงพยาบาล ส่วนผู้ที่มีอา การไอเรื้อรังมีไข้ต่ำ อ่อนเพลีย น้ำหนักลดนาน 2 สัปดาห์ ขึ้นไป ก็ควรไปพบแพทย์โดยเร็ว และ ถ้าป่วยเป็นวัณ โรคแล้ว ก็ต้องรับประทานยาทุกวันติดต่อกันให้ได้ 6 เดือน เพื่อป้องกัน เชื้อวัณโรคดื้อยาต่อไปด้วย

XS
SM
MD
LG