ลิ้งค์เชื่อมต่อ

ผู้ชายเข้าใจผู้หญิงมากน้อยแค่ไหน?


นักวิจัยอยากจะรู้ว่า ผู้ชายสามารถอ่านสัญญาณ หรือท่าทีของผู้หญิง และมีความเข้าใจได้ถูกต้องมากน้อยเพียงใด

อาจารย์ Coreen Farris ของภาควิชาจิตและสมองศาสตร์ มหาวิทยาลัย Indiana และทีมงาน ศึกษาการสื่อสารคมนาคมที่ไม่ใช้คำพูดของนักศึกษาระดับปริญญาตรีหญิงและชาย รวม 280 คน อายุโดยเฉลี่ยของอาสาสมัครเหล่านี้ อยู่ราวๆ 20 ปี

นักศึกษาเหล่านี้จะดูรูปผู้หญิง 280 รูปที่จอคอมพิวเตอร์ และจัดประเภทให้กับรูปที่ดูว่า มีลักษณะทีท่าเป็นเพื่อน แสดงทีท่ามากกว่าเพื่อน เศร้าสร้อยหรือไม่สนใจเอาเลย

มีการจัดกรุ๊ปรูปต่างๆ เหล่านี้ไว้ก่อนหน้าแล้วโดยอาศัยผลการสำรวจความเห็นของนักศึกษาอีกกลุ่มหนึ่งต่างหาก

ผลการวิจัยแสดงให้เห็นว่า โดยทั่วไปนักศึกษาหญิง อ่านสัญญาณหรือทีท่าที่แสดงไว้ในรูปได้ถูกต้องกว่านักศึกษาชาย โดยเฉพาะรูปที่แสดงทีท่าเป็นเพื่อนนั้น นักศึกษาชายมีแนวโน้มที่จะตีความว่า ผู้หญิงในรูปนั้น กำลังให้ท่า

แต่ในขณะเดียวกัน บางรูปที่แสดงทีท่ามากกว่าเพื่อนนั้น นักศึกษาชายกลับตีความว่า ไม่มีอะไรมากไปกว่าความเป็นเพื่อน

นอกจากนี้ นักศึกษาชายยังแยกแยะความเศร้าสร้อยกับการไม่สนใจใยดีไม่ได้ด้วย

อาจารย์ Coreen Farris และเพื่อนร่วมงานเลยขอสรุปผลการศึกษาในขั้นนี้ว่า คุณผู้ชาย หรือ อย่างน้อยในกรณีนี้ หนุ่มนักศึกษาวัยราวๆ 20 ปี ดูผู้หญิงไม่เป็นเอาเลย

รองศาสตราจารย์ Pamela McAuslan แห่งภาควิชาจิตวิทยา มหาวิทยาลัย Michigan วิทยาเขต Dearborn ซึ่งไม่ได้ร่วมงานวิจัยด้วย ให้ความเห็นว่า ยังมีปัจจัยอื่นๆที่ส่งผลกระทบความสามารถของผู้ชายในเรื่องนี้ได้ด้วย อย่างเช่น ได้รับการอบรมสั่งสอนมาอย่างไรในการเข้าสังคม และความรู้ความเข้าใจในบทบาทของเพศ หรือบทบาทของเพศตามทัศนคติของกลุ่มสังคมนั้น ๆ ซึ่งถ้าทึกทักเอาว่า ผู้หญิงจะต้องมีความละเอียดอ่อนเห็นอกเห็นใจ รับฟังความคิดเห็นคนอื่นๆ ในขณะที่ผู้ชายไม่ต้องสนใจเรื่องเหล่านี้ คอยมองหาแต่ผู้หญิงสวยๆก็พอแล้วละก็ ผู้ชายในกลุ่มสังคมนั้น จะดูผู้หญิงไม่เป็นเอาเลย


XS
SM
MD
LG