ลิ้งค์เชื่อมต่อ

ภาพลักษณ์ของทหารสหรัฐ ต่อสายตาของชาวโลกเป็นอย่างไร?


ผลการสำรวจความคิดเห็นของผู้คนในหลายประเทศ เนื่องในโอกาสครบรอบ 5 ปีของการที่สหรัฐส่งทหารเข้าไปในอิรัค แสดงให้เห็นว่าภาพลักษณ์ของสหรัฐเสียหายลง

นับตั้งแต่ปี 2549 เป็นต้นมา ภาพการเดินขบวนประท้วงสหรัฐนั้นจะปรากฏพบเห็นได้ทั่วไป ไม่เฉพาะแต่ในประเทศที่คัดค้านนโยบายเกี่ยวกับอิรัค หรือในประเทศพันธมิตรของสหรัฐเท่านั้น เพราะแม้กระทั่งตามเมืองใหญ่ๆ ของสหรัฐเองก็มีการประท้วงแบบนี้เช่นกัน

เลขาธิการใหญ่ของกลุ่มสันนิบาตอาหรับชี้ว่า ภาพพจน์ของสหรัฐนั้นตกต่ำลงเป็นพิเศษ ในกลุ่มประเทศอาหรับ

ฟังรายละเอียดเพิ่มเติมจากคุณจำเริญ ตัณฑ์สมบุญ

XS
SM
MD
LG