ลิ้งค์เชื่อมต่อ

ผลสำรวจระบบเศรษฐกิจที่มีปัญหาคอรัปชั่นมากที่สุดในเอเชีย


รายงานการสำรวจความเห็นของนักธุรกิจต่างชาติในเอเชีย ซึ่งบริษัทเพิร์ค ที่ปรึกษาด้านความเสี่ยงทางธุรกิจและการเมืองจัดทำขึ้นเป็นประจำทุกปีบ่งชี้ว่า ฟิลิปปินส์ ประเทศไทย และอินโดนีเซีย ติดสามอันดับแรกของระบบเศรษฐกิจที่มีปัญหาคอรัปชั่นมากที่สุด ในขณะที่ญี่ปุ่น ฮ่องกง และสิงค์โปร์มีปัญหาดังกล่าวน้อยที่สุด

การสำรวจดังกล่าวทำขึ้นระหว่างเดือนมกราคมถึงกุมภาพันธ์ปีนี้ โดยมีนักธุรกิจต่างชาติอยู่ในกลุ่มตัวอย่างราว 1,400 คน และบริษัทเพิร์คผู้ทำการสำรวจชี้ว่า คอรัปชั่นยังคงเป็นปัญหาในภูมิภาคเอเชียต่อไป ถึงแม้จะมีความก้าวหน้าทางเศรษฐกิจในช่วงหลายปีที่ผ่านมาก็ตาม ทั้งนี้เพราะว่ารัฐบาลต่างๆ ขาดเจตนารมณ์ทางการเมืองอย่างแท้จริงที่จะแก้ปัญหานี้

ในการใช้วิธีให้คะแนนตั้งแต่ 0-10 โดย 0 หมายถึงดีที่สุดหรือปลอดปัญหาคอรัปชั่น และ 10 หมายถึงแย่ที่สุดนั้น ฟิลิปปินส์มีปัญหาคอรัปชั่นมากที่สุด ด้วยคะแนน 9 จาก 10 ส่วนไทยนั้นตามหลังมาติดๆ ด้วยคะแนน 8 จาก 10 ในฐานะที่มีปัญหาระบบเศรษฐกิจที่มีคอรัปชั่นมากที่สุดในเอเชีย

บริษัทที่ปรึกษาเพิร์คชี้ว่า การยึดอำนาจของฝ่ายทหารเมื่อสองปีที่แล้ว ไม่สามารถแก้ปัญหาคอรัปชั่นในประเทศได้ สำหรับอินโดนีเซียภายใต้การนำของ ปธน.ซุซิโร บำบัง ยุทโธโยโน ด้วยคะแนนที่เป็นอันดับสาม 7.98 นั้น มีสภาพการณ์ดีขึ้นจากปีก่อน แต่ก็ยังคงมีปัญหาเกี่ยวกับระบบราชการซึ่งมีแนวดน้มที่จะรับสินบน

สภาพการณ์เกี่ยวกับคอรัปชั่นในมาเลเซียก็เลวร้ายลงกว่าปีที่แล้ว แต่การที่รัฐบาลของนายกรัฐมนตรีอับดุลลา อาหมัด บาดาวี ไม่สามารถแก้ปัญหาคอรัปชั่นตามสัญญาที่ให้ไว้ได้ ก็ดูจะเป็นเหตุผลสำคัญอย่างหนึ่งที่ทำให้พรรคร่วมรัฐบาลผสมต้องพ่ายแพ้ และเสียที่นั่งให้กับพรรคฝ่ายค้าน ในการเลือกตั้งทั่วไปของมาเลเซียเมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมา

รายงานของเพิร์คยังชี้ด้วยว่า ปัญหาคอรัปชั่นบั่นทอนความสามารถในการแข่งขันของระบบใหญ่ๆ อย่างเช่นจีน อินเดีย และเวียตนาม ห้าประเทศในเอเชียที่มีปัยหาคอรัปชั่นร้ายแรงที่สุดจากผลสำรวจของเพิร์คประจำปีนี้ได้แก่ ฟิลิปปินส์ ไทย อินโดนีเซีย จีน และเวียตนาม ในขณะที่ Top 3 หรือสามระบบเศรษฐกิจที่มีปัญหาคอรัปชั่นน้อยที่สุดก็คือญี่ปุ่น ฮ่องกง และสิงค์โปร์ตามลำดับ

โดยรายงานของเพิร์คกล่าวยกย่องการดำเนินการอย่างแข็งขันและจริงจังของรัฐบาลเหล่านี้ รวมทั้งความตื่นตัวของภาคประชาชนว่าทำให้การแก้ปัญหาคอรัปชั่นประสบผลสำเร็จ การสำรวจดังกล่าวทำกับระบบเศรษฐกิจ 13 ระบบในเอเชีย แต่ก็ไม่รวมบางระบบเศรษฐกิจที่มีปัญหาคอรัปชั่นร้ายแรงอย่างเช่นพม่า และบังคลาเทศเข้าไว้ด้วย


XS
SM
MD
LG