ลิ้งค์เชื่อมต่อ

โรงเรียนการแพทย์แห่งใหม่ในนครไมอามี่


มหาวิทยาลัยนานาชาติฟลอริดา ได้เปิดวิทยาลัยการแพทย์แห่งแรกขึ้นในรอบ 25 ปี และนับได้ว่าเป็นวิทยาลัยการแพทย์แห่งแรก ของมหาวิทยาลัยรัฐ ที่ตั้งอยู่ในนครไมอามี่ ทางตอนใต้ของรัฐฟลอริดา

แม้ว่าวิทยาลัยนี้จะเริ่มการเรียนการสอนครั้งแรกขึ้นในปีหน้า แต่แผนการเรียนที่นี่ ซึ่งตั้งเป้าไว้ว่าจะผลิตแพทย์เลือดใหม่ ให้รุกออกสู่ชุมชน ก็เป็นเรื่องที่ทุกคนสนใจ

นายแพทย์โฮเช่ โจ เกรีย ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิชาการ ของวิทยาลัยการแพทย์มหาวิทยาลัยนานา ชาติฟลอริดา บอกว่าโรงเรียนแพทย์แห่งใหม่ในนครไมอามี่นี้ มีเป้าหมายที่จะแก้ปัญหาให้ กับชุมชนท้องถิ่น ซึ่งไม่เพียงแต่จะช่วยแก้ปัญหาการขาดแคลนแพทย์ในพื้นที่เมืองทางใต้ของรัฐฟลอริดาเท่านั้น แต่จะช่วยผลิตแพทย์ประจำชุมชนที่ดียิ่งขึ้น ออกไปอีกด้วย นักศึกษาแพทย์ที่นี่ จะได้เรียนศาสตร์ที่กว้างขึ้นกว่าเดิม ไม่ได้เรียนเฉพาะวิชาแพทย์ตามหลักสูตรเท่านั้น

คุณหมอโฮเซ่ บอกว่าในปีแรก นอกจากนักศึกษาแพทย์จะได้เรียนวิชาพื้นฐานจริยธรรม และ วิชาพื้นฐานด้านศาสนาและปรัชญาด้านการแพทย์ ยังจะเรียนเน้นหนักเพื่อให้เข้าในในวัฒนธรรมต่างๆ ซึ่งจะเป็นทุกเรื่องไม่ว่าจะเป็นวัฒนธรรมชาติพันธุ์ ลักษณะของเชื้อชาติต่างๆ เพศ อายุ เศรษฐกิจและสังคม

นอกจากนี้แล้ว ตลอดระยะเวลาการเรียนที่นี่ นักศึกษาแพทย์จะได้ออกไปทำกิจกรรมนอกมหาวิทยาลัย โดยจะได้รับมอบหมายให้ไปเยี่ยมและดูแลครอบครัวในย่านคนด้อยโอกาส เพื่อที่จะได้เรียนรู้การทำงานร่วมกับคนอื่นในการออกบริการชุมชน

ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิชาการ ของวิทยาลัยการแพทย์มหาวิทยาลัยนานาชาติฟลอริดา บอกว่าจะมีการตั้งทีมงานร่วมขึ้นมาระหว่างกลุ่มนักศึกษาแพทย์ กับนักศึกษาจากวิทยาลัยอื่น ที่มีทั้งนักศึกษาพยาบาล นักศึกษาสาธารณสุข และนักศึกษาสังคมสงเคราะห์ ทั้งหมดจะได้ร่วม งานกับนักศึกษากฎหมายด้วย และในท้ายที่สุด คณะนักศึกษาจะได้เข้าไปในชุมชน และรับผิดชอบร่วมกันในการดูแลครอบครัวแต่ละครอบครัวที่ได้รับมอบหมายอย่างใกล้ชิด เหมือนหมอในอดีตที่มักจะเดินทางไปหาคนไข้ที่บ้าน

ขณะที่แพทย์หญิงเชอร์รีล โฮลเดอร์ ผู้อำนวยการศูนย์การแพทย์นอร์ท เดด หนึ่งในกลุ่ม โรงพยาบาลและคลีนิค ที่เข้าร่วมโครงการนักศึกษาแพทย์ฝึกหัดนี้บอกว่า โครงการนี้มีชื่อว่า NeighborhoodHELP หรือ โครงการช่วยเหลือเพื่อนบ้านซึ่งจะช่วยผลิตแพทย์เลือดใหม่ที่เข้าอกเข้าใจคนไข้ ไม่ได้คิดว่าคนไข้เป็นแค่โรคโรคหนึ่งเท่านั้น

คุณหมอเชอร์รีล บอกว่า หมอเลือดใหม่จะเข้าใจว่าทำไมคนไข้ถึงไม่ออกกำลังกาย อย่างเช่น ในหลายชุมชน คนไข้ออกไปไม่ได้เพราะถ้าขืนออกไป อาจถูกยิง หรือบางทีก็มีเงินไม่พอ ที่จะไปสถานออกกำลังกาย หมอจะต้องเข้าใจด้วยว่า ทำไมคนไข้จึงรับประทานอาหารแบบนี้ ซึ่งอาจจะเพราะพวกเขาไม่มีเงินพอที่จะซื้อผักผลไม้มารับประทานก็ได้

ต่อจากนี้ไป นักศึกษาแพทย์ไฟแรงที่จะจบการศึกษาจากที่นี่ จะกลายเป็นความหวังว่าพวกเขาจะเป็นหมอรุ่นใหม่ที่ใส่ใจคนไข้และชุมชน และช่วยแก้ไขปัญหาให้ชุมชนได้เช่น หมอจะ คิดว่าทำอย่างไรคนในชุมชนจะได้รับประทานผักผลไม้ ทำอย่างไรคนในชุมชนจะออกกำลังกายที่ไม่ต้องเสียเงินมากนักได้ เพราะหมอจะไม่ได้เป็นแค่หมออีกต่อไป แต่จะเป็นทั้งผู้ให้ความช่วยเหลือ และเป็นผู้นำชุมชนที่แท้จริงอีกด้วย

XS
SM
MD
LG