ลิ้งค์เชื่อมต่อ

ความสุขถ่ายทอดทางพันธุกรรมได้จริงหรือ?


คนทั่วไปคิดว่า ความสุขนั้นเป็นเรื่องที่ไขว่คว้าหามาได้ ขึ้นอยู่กับปัจจัยและคนรอบตัว แต่ผลวิจัยที่เพิ่งเผยแพร่ออกมาระบุว่า ความสุขนั้น เป็นเรื่องของเชื้อพันธุ์ หรือ Gene อย่างน้อยก็ครึ่งหนึ่ง

นักวิจัยที่ศึกษาเรื่องเชื้อพันธุ์กับความสุขกล่าวว่า แม้มนุษย์เราอาจซื้อหาความสุขไม่ได้ แต่อาจจะถ่ายทอดให้กันได้ทางกรรมพันธุ์

งานวิจัยของคณะนักวิจัยชาวอังกฤษและออสเตรเลียของมหาวิทยาลัย Edinburgh ที่เพิ่งเผยแพร่ออกมา ระบุว่า เชื้อพันธุ์หรือ Gene ควบคุมครึ่งหนึ่งของลักษณะหรือบุคลิกที่ทำให้คนเรามีความสุข ในขณะที่อีกครึ่งหนึ่งนั้นขึ้นอยู่กับปัจจัยนอกกาย เช่น ความสัมพันธ์กับผู้อื่น สุขภาพอนามัย และอาชีพการงาน งานวิจัยนี้มุ่งหมายจะศึกษาโรคเศร้าซึม และปัจจัยที่ทำให้คนเรามีความสุข หรือเป็นทุกข์ได้ รายงานฉบับนี้ตีพิมพ์แล้วในวารสาร Psychological Science

ผลการวิจัยนี้ได้มาจากการศึกษาวิเคราะห์อาสาสมัครที่เป็นแฝดต่างไข่ หรือ Fraternal twins และแฝดร่วมไข่ หรือ Identical twins อายุระหว่าง 25 ถึง 75 ปี ที่ใช้ผู้ที่เป็นคู่แฝดในการศึกษา ก็เพราะแฝดร่วมไข่มีเชื้อพันธุ์เดียวกัน จึงมีบุคลิกและความเป็นอยู่อย่างเดียวกัน ในขณะที่แฝดต่างไข่นั้น ไม่มีเชื้อพันธุ์เดียวกัน

คณะนักวิจัยสามารถระบุเชื้อพันธุ์ที่แฝดทั้งสองลักษณะ มีเหมือนกันและเป็นตัวกำหนดบุคลิกลักษณะบางอย่างที่แสดงแนวโน้มว่าผู้ที่มีเชื้อพันธุ์ดังกล่าวจะเป็นคนที่มีความสุขได้

นักวิจัยพบด้วยว่า คนที่เปิดเผย ขยันขันแข็ง หนักแน่นมั่นคง ทำงานหนัก และมีความรับผิดชอบ จะเป็นคนที่มีความสุขได้มากกว่าคนอื่นๆ

จึงทำให้เกิดความสงสัยขึ้นมาว่า ถ้ามีการถ่ายทอดเชื้อพันธุ์ความสุขได้ทางกรรมพันธุ์จริงๆแล้ว การเลือกหาคู่ในอนาคตนั้น นอกจากจะต้องถูกตาต้องใจกัน มีดวงที่เข้ากันได้แล้ว ต่อนี้ไป ยังจะต้องเพิ่มตัวแปรเรื่องเชื้อพันธุ์ของความสุขเข้าไปอีกด้วยจึงจะครบเครื่อง

เกี่ยวข้อง

XS
SM
MD
LG