ลิ้งค์เชื่อมต่อ

การเลี้ยงสัตว์ในทุ่งหญ้าแบบหมุนเวียน ดีอย่างไร?


ขณะที่การปศุสัตว์เจริญรุดหน้าไปมากในปัจจุบัน โดยเฉพาะอย่างยิ่งในกลุ่มสัตว์ประเภทกินหญ้า แต่บางครั้งการเลี้ยงสัตว์ที่ประหยัด และปลอดจากสารเคมีอาจจะเป็นเพียงการเลี้ยงในทุ่งหญ้าแบบหมุนเวียน

การเลี้ยงสัตว์ในทุ่งหญ้าแบบหมุนเวียนก็คือ การเว้นระยะเวลาให้ทุ่งหญ้าได้หยุดพักเพื่องอกใหม่หลังจากฝูงสัตว์ได้เล็มหญ้าไปแล้ว

ผู้เชี่ยวชาญบอกว่าการเลี้ยงสัตว์ในทุ่งหญ้าแบบหมุนเวียนเป็นเทคนิคที่ดีต่อสัตว์และพื้นที่ และยังเป็นวิธีที่ประหยัดอีกด้วย การหมุนเวียนให้สัตว์เล็มหญ้าแบบนี้จะช่วยลดการใช้ยาฆ่าแมลงลง ด้วยการควบคุมการเจริญเติบโตของวัชพืชจากการเล็มหญ้า และยังช่วยลดการใช้ปุ๋ยเคมี เพราะมูลสัตว์จะกลายเป็นธรรมชาติที่ดี นอกจากนี้การเลี้ยงสัตว์ในทุ่งหญ้าแบบหมุยเวียนยังช่วยป้องกันไฟป่าได้ด้วย การควบคุมทุ่งหญ้าให้อยู่ในสภาพดี การปล่อยให้สัตว์เล็มหญ้าในพื้นที่เดิมอย่างต่อเนื่อง จะทำให้ต้องเสียเงินปลูกหญ้าใหม่ในที่สุด เพราะสัตว์จะเล็มหญ้าอ่อนก่อน และเมื่อปล่อยไปเรื่อยๆ รากของหญ้าจะไม่มีเวลาพอที่จะงอกขึ้นมาใหม่ได้ และทำให้ต้องปลูกใหม่ในที่สุด

นอกจากนี้ดินในทุ่งหญ้าอาจเสียหายเพราะถูกกดทับด้วยน้ำหนักตัวของสัตว์ตลอดเวลา และสัตว์มักจะหลบมูลของตัวเองทำให้เหลือพื้นที่เล็มหญ้าน้อยลงไปเรื่อยๆ ดังนั้นการเปลี่ยนวิธีมาเป็นแบบหมุนเวียน จึงเป็นวิธีที่อาสัยเวลา เกษตรกรอาจต้องกั้นรั้วไฟฟ้าเพื่อแบ่งพื้นที่เล็มหญ้าไว้เป็นคอกๆ วึ่งแต่ละคอกจะต้องมีน้ำ แต่เกษตรกรบางคนจะใช้วิธีกั้นทางเดินในคอกต่างๆ เพื่อให้สัตว์หลบไปดื่มน้ำในแหล่งน้ำเดียวกันได้ จากนั้นเกษตรกรจะเริ่มหมุนเวียนให้สัตว์เข้าไปกินหญ้าในคอกต่างๆ เมื่อหญ้าเหลือต่ำกว่า 5 เซนติเมตร ก็จะเปลี่ยนไปเป็นคอกอื่น แล้วรอให้หญ้างอกสูงกว่า 15 เซนติเมตรจึงจะให้สัตว์หมุนเวียนกลับมาเล็มหญ้าในคอกเดิมใหม่

แต่ผู้เชี่ยวชาญก็เตือนว่าสำหรับแพะและแกะจะต้องเตรียมการเป็นพิเศษ เพราะต้องใช้รั้วที่แข็งแรงกว่าสัตว์อื่น และอาจต้องใช้สัตว์ประเภทอื่นอย่างเช่นตัวลามะมาคอยเฝ้าไว้ด้วย เพื่อป้องกันสัตว์อื่นที่จะจ้องจับมันกิน


XS
SM
MD
LG