ลิ้งค์เชื่อมต่อ

โครงการสร้างเครือข่ายการตลาดด้านเสื้อผ้าเครื่องนุ่งห่ม


คุณสุรศักดิ์ เรียงเครือพร้อมด้วยผู้แทนจากสมาคมอุตสาหกรรมเครื่องนุ่งห่มไทย ได้เข้าพบหารือกับคณะผู้บริหารระดับสูงของสถาบัน FIT เพื่อหารือถึงความเป็นไปได้ในการร่วมจัดตั้งโครงการสร้างเครือข่ายการตลาด ในการพัฒนาอุตสาหกรรมเครื่องนุ่งห่มและสิ่งทอ

เมื่อไม่นานมานี้ คุณสุรศักดิ์ เรียงเครือ ผู้อำนวยการอาวุโสสำนักงานส่งเสริมการค้าในต่างประเทศ ณ นครนิวยอร์คพร้อมด้วยผู้แทนจากสมาคมอุตสาหกรรมเครื่องนุ่งห่มไทย ได้เข้าพบหารือกับคณะผู้บริหารระดับสูงของ Fashion Institute of Technology หรือสถาบัน FIT เพื่อหารือถึงความเป็นไปได้ในการร่วมจัดตั้งโครงการสร้างเครือข่ายการตลาด ในการพัฒนาอุตสาหกรรมเครื่องนุ่งห่มและสิ่งทอ ด้วยการสนับสนุนให้นักศึกษาไทยด้านการออกแบบ ได้มีโอกาสเข้าศึกษาต่อและฝึกงานที่สถาบัน FIT

คุณสุรศักดิ์ เรียงเครือกล่าวว่า FIT เป็นสถาบันส่วนหนึ่งของมหาวิทยาลัยของรัฐ ตั้งอยู่ใจกลางเกาะแมนฮัตตั้น แม้กระทั่งเกาะแมนฮัตตั้นของนิวยอร์คนี้ ก็เป็นที่ทราบกันทั่วไปแล้วว่าเป็นแหล่งศูนย์รวมแฟชั่นที่สำคัญของสหรัฐ เป็นผู้นำและบริษัทต่างๆที่เกี่ยวข้องอยู่ทุกวงการของเสื้อผ้า จะตั้งอยู่ที่นี่ มีสาขา หรือมีสำนักงานใหญ่อยู่ที่นี่หมด ก็เป็นผู้นำโดยตลอด

สถาบัน FIT นี้คู่กับเกาะแมนฮัตตั้นมาเป็นระยะเวลานาน เป็นที่เชื่อถือ เป็นสถาบันการศึกษาที่หลายๆ วงการ ในสหรัฐเกี่ยวกับเรื่องเสื้อผ้า จะเชื่อถือ และศิษย์เก่าที่จบจากที่นี่ไป ก็จะกระจายไปอยู่ทุกๆ แหล่ง และมีบทบาทสำคัญในการผลักดันขับเคลื่อนวงการแฟชั่นที่สำคัญ เพราะฉะนั้นทางเราก็ตระหนักถึงความสำคัญของสถาบันนี้ถึงได้มีการเข้าไปพบและเจรจาหารือถึงความเป็นไปได้ ในการที่จะทำยังไง ในการจะช่วยเหลืออุตสาหกรรมการส่งออกสินค้าสำเร็จรูปเสื้อผ้าของเรามาได้ในสหรัฐ


คุณสุรศักดิ์กล่าวต่อไปว่าจริงๆ แล้ว วัตถุประสงค์ ในการส่งนักศึกษาไทยมา เรารู้ว่าจุดอ่อนของอุตสาหกรรมการผลิตเสื้อผ้า เราไม่ได้วางแผนเรื่องการออกแบบมาก เราผลิตตามคำบอกเขามาเป็นเวลาสิบๆปี เพราะฉะนั้นการจะสู้หรือยืนอยู่ในตลาดได้ในระยะยาว ต้องมีการเตรียมการในเชิงรุก โดยใช้การออกแบบเป็นเรื่องผลักดัน เพราะฉะนั้น FIT จะมีบทบาทสำคัญที่จะฝึกนักศึกษาไทย เป็นระดับที่จบปริญญาตรีแล้วมาศึกษาต่อ และสร้างเครือข่ายที่สำคัญในระหว่างที่ศึกษานั้นเป็นระยะเวลาปีหรือปีครึ่ง เมื่อกลับไปจะสามารถที่จะช่วยในอุตสาหกรรมของเราได้อีกเยอะแยะ อันนี้คือจุดมุ่งหมายที่ต้องการให้นักศึกษาไทยเรามาเรียนมาศึกษาต่อที่ FIT

ผู้อำนวยการอาวุโส สำนักงานส่งเสริมการค้าในต่างประเทศ อธิบายว่าหลักสูตรนี้ ทาง FIT จะเน้นเรื่องการออกแบบ แม้กระทั่งสิ่งทั่วไปที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งเรื่องการตลาดด้วย ซึ่งเป็นเรื่องสำคัญ จริงๆ แล้วจุดที่อยู่เบื้องหลัง คือต้องการให้นักศึกษาได้รู้จักบุคคล วงการ องค์กรที่สำคัญในการที่จะกระจายสินค้าไทย ในการที่จะดำเนินการผลักดันให้ สินค้าสำเร็จรูปของไทยสามารถมีบทบาทที่สำคัญ ซึ่ง FIT ค่อนข้างจะเห็นความสำคัญของประเทศไทย และมีความเป็นไปได้ ที่เราจะมีการส่งนักศึกษามาเทียบเคียงได้กับเกาหลีหรือญี่ปุ่น ซึ่งปัจจุ บันมาเรียนที่ FIT เยอะมาก

แต่คนไทยมาเรียนน้อยมาก จึงอยากจะให้มีการผลักดันให้มีการส่งนักศึกษามาเรียนกัน รัฐบาลไทยในอนาคตคิดว่า เราจะดำเนินการร่วมกันอย่างใกล้ชิด ทั้งของสมาคมผู้ส่งออกสินค้าหรือผู้ผลิตสินค้าเสื้อผ้าที่เมืองไทย และ FIT สำนักงานของเราเอง และทางรัฐบาลจะพยายามที่จะส่งเสริมสนับสนุน อาจจะเป็นในรูปแบบของการให้ทุนส่วนหนึ่ง หรือรูปแบบของการให้ความรู้ สร้างความสำคัญ และให้ภาคเอกชนตระหนักถึงการวางแผนระยะยาวโดยการศึกษา และมาสร้างเครือข่ายใน connection ต่างๆ แต่เรื่องนี้เป็นสิ่งที่เราต้องดำเนิน การต่อไป รูปแบบนั้นทางสำนักงานคิดว่า เราจะทำโครงการเข้าไป ซึ่งเข้าใจว่าทางรัฐบาล คงจะสนับสนุนอย่างเต็มที่


เกี่ยวข้อง

XS
SM
MD
LG