ลิ้งค์เชื่อมต่อ

ทัศนคติของคุณวนิดา สตีกัลล์ ที่มีต่อการอภิปรายขั้นต้นของพรรคเดโมแครต ที่รัฐเท็กซัส


คุณวนิดา สตีกัลล์ เจ้าหน้าที่ฝ่ายการบัญชีและตรวจสอบ ของบริษัทบริหารการลงทุน Century Management ให้สัมภาษณ์แก่ผู้สื่อข่าววีโอเอ เกี่ยวกับการอภิปรายขั้นต้นของพรรคเดโมแครตที่รัฐเท็กซัส

คุณวนิดากล่าวว่า ข้อสังเกตหลังจากที่ได้ชมการอภิปรายขั้นต้น เห็นว่าบุคคลทั้งสองมีความสามารถ จริงๆ และดีใจที่พรรคเดโมแครตสามารถได้ผู้ลงสมัครที่มีความสามารถ และมีคุณสมบัติซึ่งเห็นประ โยชน์ส่วนรวมเข้ามา เพื่อที่จะบริหารประเทศ และสิ่งที่สองที่ดีใจก็คือ ผู้ที่มีสิทธิเลือกตั้งในครั้งนี้ เป็นคนที่อายุน้อย ซึ่งจะเข้ามามีบทบาทในการเลือกตั้งสมาชิกและประธานาธิบดีเข้าไปบริหารประ เทศมีมากขึ้น โดยเฉพาะปีนี้ ลูกสาวคนโตของคุณวนิดาก็จะได้มีโอกาสไปลงคะแนนด้วย ซึ่งคิดว่า เด็กๆ รุ่นนี้ก็จะเป็นกำลังสำคัญในการตัดสินใจการเมืองและการบริหารประเทศ

ข้อสังเกตอีกอย่างหนึ่งคือ การที่มีสื่อมวลชน Univision ซึ่งเป็นภาคภาษาสเปนนี้ ทำให้บุค คลกลุมน้อยได้มีโอกาสได้ฟังความคิดเห็น และมีโอกาสได้ตัดสินใจว่าเขาจะเลือกใครเข้าไปเป็นตัว แทนของประเทศ โดยเฉพาะทางการซึ่งออกข่าวมาว่าปี 2050 นี้ บุคคลชาวผิวขาวก็จะเป็นคนกลุ่ม น้อยไป ซึ่งอันนี้จะทำให้คนตื่นตัวกันมากขึ้น

คุณวนิดา ระบุว่า ประเด็นปัญหาที่ชาวเท็กซัส ให้ความสนใจเป็นพิเศษคือเรื่องบุคคลต่างด้าวที่เข้ามา ทำงานโดยผิดกฏหมาย

เท็กซัสเป็นรัฐที่ใหญ่และมีอาณาบริเวณมาก เพราะฉะนั้น รัฐบาลกลาง พยายามที่จะสร้างกำแพง ที่จะกั้นไม่ให้บุคคลเหล่านี้ เข้ามาทำงานโดยผิดกฏหมาย ซึ่งอันนี้เป็นประเด็นแรกซึ่งทั้งคลินตั้นและ โอบาม่าก็เห็นด้วยว่าเราควรจัดการทำอะไรสักอย่าง ซึ่งเขาก็เสนอมาว่า เราจะต้องมีสัมพันธไมตรีมาก ขึ้นกับเม็กซิโก เพื่อที่จะให้เขาสร้างฐานะทางเศรษฐกิจให้กับประชาชน และเพิ่มงานให้กับประชาชน ของเขา ซึ่งจะทำให้ความลำบากยากเย็นทางด้านเศรษฐกิจของแต่ละครอบครัว มีฐานะดีขึ้น และจะทำ ให้เขาไม่จำเป็นจะต้องเข้ามาทำงานในประเทศนี้

สำหรับการหยั่งเสียงนั้น คุณวนิดา บอกว่าการหยั่งเสียงลงคะแนนครั้งนี้ คิดว่าคงจะพอๆ กัน สูสีกัน มากเพราะว่า คลินตั้นก็เป็นคนที่มีประสบการณ์มาก ฉาดฉาน และมีลักษณะเป็นผู้นำ ส่วนโอบาม่าก็เป็นตัวแทนของคนรุ่นใหม่และประชาชนส่วนน้อย

สุดท้าย คุณวนิดา สรุปว่านี่เป็นข้อที่ดี ที่มีการหาเสียงเลือกตั้งขั้นต้นนี้ เพราะว่า จะเป็นการจุดชนวน ให้คนมีความสนใจมากขึ้นที่จะไปเลือกตั้งมากขึ้น และเห็นความสำคัญของการเลือกตั้งมากขึ้นว่า สามารถที่จะเปลี่ยนกฏหมาย หรือทำให้ชีวิตของเขามีความหมายมากขึ้น และอีกอย่างหนึ่ง ถ้าพรรคเดโมแครต ไม่ว่าจะเป็นคลินตั้นหรือโอบาม่า ที่จะได้รับการเสนอเข้าชิงตำแหน่งประธานา ธิบดีในครั้งนี้ ก็จะได้เห็นในการจารึกประวัติศาสตร์ของอเมริกาเป็นครั้งแรกว่า เราอาจจะมีประธา นาธิบดีผู้หญิงเป็นคนแรก หรือประธานาธิบดีผิวดำเป็นคนแรก ซึ่งอันนี้แสดงให้เห็นว่าประชาชน ในอเมริกา เห็นแนวโน้มของการเปลี่ยนแปลงทางสังคม และทัศนคติของประชาชนในอเมริกาได้ เปลี่ยนแปลงไปหลังจากสองร้อยปีที่ผ่านมา

เกี่ยวข้อง

XS
SM
MD
LG