ลิ้งค์เชื่อมต่อ

การโต้วาทีระหว่างวุฒิสมาชิกฮิลลารี่ คลินตัน และบารัค โอบาม่า ที่รัฐเท็กซัส


เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 21 กุมภาพันธ์ที่เพิ่งผ่านมานี้ ได้มีการโต้วาทีระหว่างวุฒิสมาชิกฮิลลารี่ คลินตั้นกับวุฒิสมาชิกบารัค โอบาม่า ที่มหาวิทยาลัย เท็กซัส วิทยาเขตอ๊อสติน


คุณวนิดา สตีกัลล์ เจ้าหน้าที่ฝ่ายการบัญชีและตรวจสอบ ของบริษัทบริหารการลงทุน Century Management ในนครอ๊อสติน มลรัฐเท็กซัส ได้ชมการโต้วาทีและให้สัมภาษณ์แก่ Voice of America

คุณวนิดา สตีกัลล์กล่าวว่าที่ออสตินปีนี้ ได้มีโอกาสเป็นเจ้าภาพในการรณรงค์เลือกตั้งขั้นต้นของพรรคเดโมแครต บรรยากาศของที่นี่คึกคักมาก ทั้งทางทีวีและวิทยุออกอากาศ และประชาชนมีสิทธิที่จะขอชิงตั๋วเข้าไปชมการอภิปรายด้วย 100 ใบ คุณวนิดาได้ส่งชื่อเข้าไปด้วย แต่ไม่ได้รับเลือกแต่ก็ได้ดูทางโทรทัศน์

คุณวนิดาบอกว่าพรรคเดโมแครตขอให้เครือข่ายทีวีสองเครือข่าย คือ CNN และ Univision ซึ่งเป็นเครือข่ายของภาคภาษาสเปน สำหรับคนที่อยู่ทางด้านอเมริกาทางตอนใต้และตอนกลาง โดยเฉพาะเม็กซิโกและประชากรที่พูดภาษาสเปนอยู่แถวนี้ ซึ่งจะได้มีความเข้าใจทางด้านการเมืองและการเลือกตั้งมากขึ้น

จุดอภิปรายเด่นๆ ที่เห็นกัน ก็มีทางด้านการต่างประเทศ ซึ่งทั้งสองฝ่าย ทั้งคลินตั้นและโอบาม่าเห็นพ้องกันเป็นส่วนใหญ่ตามแนวนโยบายของพรรคเดโมแครต ที่สำคัญที่คลินตั้นเน้นก็คือทางด้านการปฏิสังขรณ์ความสัม พันธ์ทางการทูตในระหว่างประเทศให้มีมากขึ้น และยกประเด็นเรื่องคิวบาขึ้นมา ซึ่งทั้งโอบาม่าและคลินตั้น สนับสนุนประเทศคิวบาซึ่งจะเปิดประเทศมากขึ้น หลังจากการเปลี่ยนแปลงการปกครองจากฟิเดล คาสโตรเป็นราอุล คาสโตร

ส่วนทางด้านการบริหารประเทศซึ่งเป็นจุดประเด็นใหญ่ ซึ่งพรรคเดโมแครตนำขึ้นมาเพื่อที่จะโจมตีพรรครีพับลิกันนี้ ที่เน้นที่สุดคือทางด้านสังคม ซึ่งเป็นจุดที่เดโมแครตได้ใช้ในการรณรงค์ตลอดมา จุดนี้ก็คือทางด้านสังคม คือการเพิ่มงานและการประกันสุขภาพ และความมั่นคงของประเทศ ซึ่งเรื่องงานนี้ เดโมแครตก็เสนอว่า จะเพิ่มจำนวนงานใหม่ให้กับประชาชนพลเมืองที่นี่ และการประกันสุขภาพก็จะมีการปฏิรูป คือให้มีบริการมากขึ้นสำ หรับคนที่มีรายได้น้อยและไม่สามารถจ่ายค่ารักษาพยาบาลได้ เรื่องความมั่นคง

คุณวนิดาคิดว่าฮิลลารี่และโอบาม่า เห็นพ้องกันในเรื่องที่ว่า จะต้องจัดการในเรื่องการตรวจคนเข้าเมืองให้มากขึ้น เพื่อที่จะรักษาความปลอดภัยให้กับประชาชน เพราะว่าในขณะนี้บุคคลที่เข้าเมืองมาอย่างผิดกฏหมายมีมากขึ้น ทำให้ภาวะความมั่นคงและสังคมไม่มั่นคงไม่สมดุล

การเลือกตั้งครั้งนี้มีข้อดีคือ เราได้เห็นบุคลิกของผู้ลงสมัครทั้งสองคนนี้ว่ามีบุคลิกแตกต่างกันอย่างไร ทางด้านความสามารถ คิดว่าทั้งสองคนมีความสามารถในด้านการเมืองและการเสนอตัวเข้ารับใช้ประชาชนได้ดี ข้อแตก ต่างกันคือ คลินตั้นมีประสบการณ์มากกว่า และเห็นความสำคัญในด้านความร่วมมือระหว่างพรรคด้วย ซึ่งโอบาม่าในด้านนี้ นอกจากวัยวุฒิน้อยกว่าแล้ว ความจัดเจนทางด้านความร่วมมือในระหว่างพรรคนี้ ยังมีน้อยอยู่ ซึ่งคิดว่าไม่ว่าจะเป็นคลินตั้นหรือโอบาม่า ถ้าจะเข้าไปรับตำแหน่งประธานาธิบดี ก็คงจะต้องใช้ความสามารถในการประนีประนอมในระหว่างพรรคมากขึ้น

XS
SM
MD
LG