ลิ้งค์เชื่อมต่อ

เอเชียประสบปัญหา ข้าวกำลังมีปริมาณลดลง


ความสำเร็จของทางเอเชียนั้นอาศัยข้าวซึ่งมีอยู่อย่างอุดมสมบูรณ์และราคาย่อมเยานั้นเป็นพื้นฐานรอง รับอยู่ แต่ทว่าข้าวซึ่งเป็นอาหารหลักที่สำคัญที่สุดของเอเชียกำลังมีปริมาณลดลงไปเรื่อยๆ และราคาก็แพงขึ้น ทำให้คนยากจนทางเอเชียเดือดร้อน แต่นักวิจัยเรื่องข้าวกล่าวว่าสถานการณ์ยังไม่ถึงกับหมดหวังเอาเสียเลย

การปฏิวัติเขียวในช่วงคริสต์ทศวรรษที่ 1960 และ 1970 เกิดจากการที่มีการปรับปรุงคุณภาพของเมล็ดพืช เทคโนโลยีด้านการทำฟาร์ม การชลประทานและปุ๋ยให้ดีขึ้น ในยุคนั้น ปริมาณข้าวที่เก็บเกี่ยวได้สูงอย่างน่าตื่นตะลึง และราคาก็ถูกลง นักเศรษฐศาสตร์กล่าวว่าการที่ข้าวอันเป็นอาหารหลักของคนส่วน มากในเอเชียมีราคาถูกลงนี้เป็นแรงผลักดันอย่างหนึ่งให้เศรษฐกิจของเอเชียเติบโตในช่วงหลายสิบปีที่ผ่านมา

แต่ผู้เชี่ยวชาญรวมทั้งคุณโรเบิร์ต ซีเกล้อ ผู้เชี่ยวชาญด้านโรคพืชแห่งสถาบันระหว่างประเทศด้านการวิจัยเรื่องข้าวที่ประเทศฟิลิปปินส์เตือนว่า ยุคข้าวอุดมสมบูรณ์และราคาถูกกำลังจะสิ้นสุดลง

คุณโรเบิร์ต ซีเกล้อกล่าวว่าถ้าดูที่ราคา ปริมาณข้าวในโลก ปริมาณข้าวที่เก็บเกี่ยวได้ สิ่งที่ประเทศผู้ผลิตและประเทศผู้บริโภคข้าวรายสำคัญๆ อย่างเช่นอินเดียกำลังทำอยู่ ก็จะเห็นเครื่องบ่งชี้ที่ว่าเรากำลังล่วงเข้าสู่ยุคที่ข้าวสำหรับสนองความต้องการตึงตัวมากยิ่งขึ้น และว่าสถานการณ์เป็นแบบนั้นโดยไม่ต้องพึงสงสัย อีกทั้งถ้าปริมาณข้าวสำหรับสนองความต้องการเกิตตึงตัว ราคาข้าวก็จะแพงขึ้น
คุณโรเบิร์ต ซีเกล้อกล่าวว่าการที่ข้าวทางเอเชียขาดแคลนมากยิ่งขึ้นก็ด้วยเหตุผลหลายประการ รวมทั้งการบริโภคข้าวมีปริมาณสูงขึ้น การที่พืชผลเสียหายเนื่องจากการถูกพายุไต้ฝุ่น อุทกภัยและภาวะแห้งแล้งที่เกิดบ่อยครั้งขึ้น นอกจากนี้พื้นที่ที่เป็นไร่นามีจำนวนน้อยลงเนื่องจากมีการนำไปทำเป็นเขตอุต สาหกรรมหรือเขตสันทนาการ

ผู้เชี่ยวชาญด้านโรคพืชแห่งสถาบันระหว่างประเทศเกี่ยวกับการวิจัยเรื่องข้าวที่ประเทศฟิลิปปินส์ โรเบิร์ต ซีเกล้อกล่าวว่าถ้าเอเชียไม่แก้ไขปัญหานั้น ก็จะเกิดความยากจนมากขึ้น แต่เขามองการณ์ไปในแง่ดีว่ามีวิสัยที่อาจเกิดปฏิวัติเขียวอีกครั้งหนึ่ง

คุณโรเบิร์ต ซีเกล้อกล่าวว่าประสบการณ์ที่ได้จากการเปลี่ยนแปลงอย่างขนานใหญ่ทางด้านชีวโมเลกุลวิทยา พันธุศาสตร์ พลังคอมพิวเตอร์และการสื่อสารคมนาคมจะช่วยให้เราสามารถปรับปรุงคุณภาพของต้นข้าวและเมล็ดข้าวให้ดีขึ้นได้ ซึ่งเป็นเรื่องที่พ้นวิสัยเมื่อสิบปีก่อน และว่าเขามั่นใจว่าถ้ามีการนำทรัพยากรไปลงทุนอย่างเฉลียวฉลาด มีนโยบายด้านสิ่งแวดล้อมที่เหมาะสมแล้วเราจะสามารถก่อให้เกิดการปฏิวัติเขียวคราวต่อไปได้

สถาบันระหว่างประเทศเกี่ยวกับการวิจัยเรื่องข้าวที่คุณโรเบิร์ต ซีเกล้อทำงานอยู่ได้พัฒนาข้าวพันธุ์ใหม่ๆ ซึ่งทนภาวะน้ำท่วมนาข้าวได้ เขากล่าวว่ามีวิธีการทางวิทยาศาสตร์ที่จะแก้ปัญหาอย่างเช่นผลกระทบอันเกิดจากการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศที่มีต่อการผลิตข้าวนั้นได้ แต่เขาเสริมว่ารัฐบาลของประเทศต่างๆ และผู้บริจาคภาคเอกชนในเอเชียควรลงทุนในด้านการวิจัยให้มากขึ้น เขากล่าวต่อไปว่าสถาบันระหว่างประเทศเกี่ยวกับการวิจัยเรื่องข้าวได้รับเงินอุดหนุนจากผู้บริจาคฝ่ายตะวันตกเป็นส่วนใหญ่ ดูตัวอย่างเช่น ในเดือนมกราคม อัครมหาเศรษฐีชาวอเมริกัน บิล เกตส์บริจาคเงินเกือบ 20 ล้านเหรียญสหรัฐ เพื่อสนับสนุนการวิจัยพืชประเภทข้าวที่ทนภาวะแห้งแล้งหรือน้ำท่วมได้สำหรับให้ชาวนายากจนนำไปปลูก


XS
SM
MD
LG