ลิ้งค์เชื่อมต่อ

รายงานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ และการโทรคมนาคมของ UNCTAD


รายงานฉบับล่าสุดของคณะกรรมการการค้าและการพัฒนาขององค์การสหประชาชาติหรือ อังถาด ระบุว่าปัจจุบันประเทศกำลังพัฒนากำลังล้าหลังประเทศพัฒนาแล้วในด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการโทรคมนาคม และว่าการคิดค้นพัฒนาเทคโนโลยีดังกล่าวจะเป็นแรงผลักดันที่สำคัญต่อการเจริญเติบโต

รายงานของอังถาดระบุว่า ประเทศที่ยากจนจะไม่สามารถได้ประโยชน์จากโลกาภิวัตน์อย่างเต็มที่ หากไม่เริ่มใช้และพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศและโทรคมนาคม หรือที่เรียกกันว่า ICT เนื่องจากเทคโนโลยีด้านนี้เป็นปัจจัยสำคัญที่ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานขององค์กรต่างๆ อังถาดยกตัวอย่าง ประเทศไทย ที่พบว่ามีการใช้คอมพิวเตอร์ในสำนักงานเพิ่มขึ้น 10% และส่งผลให้การทำงานมีประสิทธิภาพสูงขึ้นถึง 3.5%

อย่างไรก็ตาม แม้ว่าอุตสาหกรรมเทคโนโลยีสารสนเทศและโทรคมนาคม ในประเทศกำลังพัฒนาหลายประเทศจะกำลังเติบโต โดยเฉพาะอย่างยิ่งในเอเชีย แต่รายงานของอังถาดก็ชี้ว่า ระดับความแตกต่างด้านเทคโนโลยี ICT ของประเทศที่ร่ำรวยกับประเทศยากจนก็ยังคงสูงมาก คุณอัน งา ตรัน เหงียน จนท.ของอังถาดกล่าวว่า ในช่วง 5 ปีที่ผ่านมานี้ แม้จำนวนผู้ใช้โทรศัพท์มือถือในประเทศกำลังพัฒนาจะเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วเกือบ 3 เท่า และแม้ว่าปัจจุบัน เกือบ 60% ของผู้ใช้โทรศัพท์มือถือทั่วโลกจะอยู่ในประเทศยากจน แต่หากเทียบกับประชากรในประเทศที่พัฒนาแล้ว ตัวเลขดังกล่าวยังถือว่าน้อยมาก

คุณตรัน เหงียนบอกว่าตัวเลขจำนวนผู้ใช้โทรศัพท์มือถือในประเทศที่ร่ำรวยนั้นเลยจุดอิ่มตัวไปแล้วโดยมีอัตราการขยายตัวของตลาดโทรศัพท์มือถือสูงกว่า 100% ในขณะเดียวกัน คาดว่าภายในปี ค.ศ.2008 อัตราการขยายตัวของเครือข่ายอินเตอร์เนตในประเทศพัฒนาแล้วจะเพิ่มถึงระดับ 65% ในขณะที่ประเทศกำลังพัฒนามีอัตราการใช้อินเตอร์อยู่ที่ระดับ 13% เท่านั้น ซึ่งถือว่าเป็นระดับที่ต่ำมาก และ จนท. อังถาดผู้นี้ยังบอกอีกว่าหากดูที่โอกาสในการเข้าถึงเครือข่ายคอมพิวเตอร์บรอด แบนด์ก็จะยิ่งพบความแตกต่างมากขึ้น กล่าวคือประเทศพัฒนาแล้วมีอัตราการเข้าถึงคอมพิวเตอร์บรอดแบนด์ 28% ในขณะที่ประเทศยากจนมีโอกาสเพียง 3% เท่านั้น อย่างไรก็ตามยังมีข่าวดีบ้าง เพราะรายงานฉบับนี้ระบุว่า การเร่งคิดค้นพัฒนาเทคโนโลยี ICT ใหม่ๆ ทำให้ราคาคอมพิวเอตร์และสินค้าสมัยใหม่ต่างๆถูกลงมาก นอกจากนี้ ยังทำให้คนยากจนมีโอกาสได้ใช้เทคโนโลยีดังกล่าวเพิ่มขึ้นด้วย

คณะกรรมการการค้าและการพัฒนาขององค์การสหประชาชาติแนะนำว่า รัฐบาลประเทศกำลังพัฒ นาควรเร่งให้การศึกษาและฝึกฝนประชาชนให้สามารถใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและเทคโนโลยีโทรคมนาคมใหม่ๆได้อย่างคล่องแคล่ว และอังถาดยังบอกอีกว่า ที่ผ่านมาประเทศที่ร่ำรวยต่างได้ประโยชน์มากมายจากการใช้และพัฒนาเทคโนโลยี ICT ทั้งประสิทธิภาพการทำงานที่เพิ่มขึ้นและต้นทุนที่ลดลง ซึ่งต่อไปก็ถึงเวลาแล้ว ที่ประเทศกำลังพัฒนาทั้งหลายจะได้รับประโยชน์เช่นนั้นบ้าง

เกี่ยวข้อง

XS
SM
MD
LG