ลิ้งค์เชื่อมต่อ

สัมภาษณ์พณฯ กริช กาญจนกุญชร เอกอัครราชทูตไทยประจำสหรัฐ (2)


เมื่อเร็วๆนี้ คุณเจษฎา สีวาลีของ Voice of America ภาคภาษาไทยมีโอกาสเข้าพบพณฯ กริช กาญจน กุญชร เอกอัครราชทูตไทยประจำสหรัฐ และสอบถามเกี่ยวกับประเด็นที่คนไทยในสหรัฐและในประเทศไทยสนใจ

เราเสนอรายงานสัมภาษณ์ท่านทูตไปแล้วตอนหนึ่ง ซึ่งท่านทูตกล่าวถึงความสัมพันธ์ระหว่างสหรัฐ และประเทศไทย และ การเตรียมงานฉลองวาระที่ความสัมพันธ์ระหว่างสองประเทศ เวียนมาบรรจบ ครบรอบ 175 ปี

สำหรับรายงานการสัมภาษณ์ตอนที่สอง ซึ่งเป็นตอนสุดท้ายนี้ ท่านทูตกริชกล่าวถึงบทบาทของสมาคม ไทยต่างๆในสหรัฐที่ท่านอยากให้มีสำหรับการร่วมฉลองวาระครบ 175 ปี ของความสัมพันธ์ระหว่าง สหรัฐ และประเทศไทย ตลอดจนบริการใหม่ๆ สำหรับอำนวยความสะดวกแก่ผู้ที่มาติดต่อกับสถานเอก อัครราชทูตไทย เชิญติดตามรับฟัง

เกี่ยวข้อง

XS
SM
MD
LG