ลิ้งค์เชื่อมต่อ

วิกฤติการณ์ในช่วงชีวิตผูใหญ่วัยกลางคนหรือ Mid-Life Crisis


รายงานฉบับล่าสุดแสดงให้เห็นว่า ช่วงวิกฤติที่เกิดจากปัญหาต่างๆ รุมเร้าหลายด้านในช่วงชีวิตผู้ใหญ่วัยกลางคนหรือ Mid-Life Crisis นั้น ไม่ได้เกิดขึ้นเฉพาะในประเทศตะวันตกที่พัฒนาแล้วเท่านั้น แต่สามารถเกิดขึ้นได้กับประชากรทั่วโลก

อย่างไรก็ตาม ข่าวดีก็คือช่วงวิกฤตที่ก่อให้เกิดความทุกข์ในวัยกลางคนนี้จะค่อยๆลดน้อยถอยลงไปเมื่ออายุมากยิ่งขึ้น

นักวิจัยที่ Dartmouth College ในอเมริกา กับที่มหาวิทยาลัย Warwick ประเทศอังกฤษ เก็บรวมรวมข้อมูลระดับความสุขของคนวัยต่างๆ จากผู้คนทั่วโลกกว่า 2 ล้านคนเป็นเวลา 35 ปี พบว่า ไม่ว่าคนเชื้อชาติใด มีวัฒนธรรมแบบไหน จะรวยหรือจน ส่วนใหญ่มักจะมีความสุขที่สุดในชีวิต 2 ช่วง ช่วงแรกคือตอนอายุประ มาณ 20 ถึง 30 กว่าๆ และอีกช่วงหนึ่งคือหลังจาก 50 ไปแล้ว ในขณะที่ช่วงชีวิตที่คนส่วนใหญ่มีความสุขน้อยที่สุด คือช่วง 40 กว่าๆ หรือวัยกลางคนนั่นเอง

ศาสตราจารย์ Andrew Oswald นักเศรษฐศาสตร์จากมหาวิทยาลัย Warwick ซึ่งเป็นหนึ่งในคณะนักวิจัยบอกว่า สาเหตุที่น่าจะฟังขึ้นที่สุดที่ทำให้เกิดช่วงวิกฤตในวัยกลางคนที่ว่านี้ก็คือ ในขณะที่ยังอายุน้อยๆ นั้น ทุกคนต่างมีแรงบันดาลใจ มีความคาดหวังที่ยิ่งใหญ่ในชีวิต จนเมื่อเติบโตเข้าวัย 30 กว่าและเรียนรู้ว่าสิ่งที่คาดไว้ไม่สมหวังก็จะเกิดความเจ็บปวด ล่วงเลยมาจนถึงวัย 40 กว่า

คณะนักวิจัยอธิบายว่า กราฟระดับความสุขของช่วงชีวิตคนนั้น โดยทั่วไปจะมีลักษณะเหมือนรูปตัว U ซึ่งจุดต่ำสุดที่หมายถึงวัยที่มีความสุขน้อยที่สุดหรือมีความทุกข์มากที่สุดนั้น จะอยู่ตรงที่อายุ 44 ปีพอดี หลังจากนั้นระดับความสุขในชีวิตคนก็จะกลับมาเพิ่มขึ้นอีกครั้ง เมื่อเริ่มเรียนรู้และยอมรับได้ว่า บางทีชีวิตก็ไม่ได้เป็น ไปอย่างที่คาดหวังไว้เสมอ

ศาสตราจารย์ Andrew Oswald บอกว่า เมื่อหลายคนทำใจได้แล้ว ว่าชีวิตนี้คงไม่ได้เป็นผู้จัดการใหญ่ของ บริษัท หรือไม่ได้รับรางวัลโนเบลแน่ๆ ก็จะเริ่มเข้าใจและพอใจในสิ่งที่มีหรือที่เป็นอยู่ และเริ่มมีความสุขกับชี วิตที่เหลือ

ศาสตราจารย์ผู้นี้ยังกล่าวอีกว่า ความทุกข์ที่แท้จริงนั้นเกิดจากข้างในตัวเราเองและยากที่จะหลีกเลี่ยง แต่หากใครก็ตามที่ผ่านช่วงวิกฤตชีวิตในวัยกลางคนมาแล้ว ก็ควรจะมีความสุขกับชีวิตอย่างเต็มที่อีกครั้ง

XS
SM
MD
LG