ลิ้งค์เชื่อมต่อ

ความก้าวหน้าในการศึกษาวิจัยเกี่ยวกับเชื้อไวรัสเอชไอวี


ผลของการทดลองกับลิงชนิดหนึ่งชวนให้คิดว่ายาต้านเชื้อไวรัสซึ่งใช้บำบัดรักษาเอชไอวีสามารถช่วยป้องกันมิให้คนติดเชื้อไวรัสเอชไอวีได้ด้วย ผู้วิจัยเกี่ยวกับโรคเอดส์กำลังสดุดีความคลี่คลายที่ว่านี้

พลโลกสามสิบสามล้านกว่าคนติดเชื้อไวรัสเอชไอวีขณะนี้ เฉพาะปีที่แล้วปีเดียวมีผู้ติดเชื้อไวรัสเอชไอวีอีกสองล้านห้าแสนคน ถึงแม้จะใช้ความเพียรพยายามกันอย่างเต็มที่มาหลายปี แต่นักวิจัยยังไม่สามารถพัฒนาวัคซีนได้สำเร็จ แต่ยาต้านไวรัสช่วยให้สามารถจัดการมิให้เชื้อไวัรัสเอชไอวีลุก ลามกลายเป็น โรคเอดส์

ขณะนี้ คณะนักวิจัยของศูนย์ควบคุมและการป้องกันโรคแห่งสหรัฐที่นครแอตแลนตา รัฐจอร์เจียซึ่งทำการศึกษาวิจัยกับลิงนั้นใช้ยาต้านไวรัสสองขนานเพื่อป้องกันการแพร่ของเชื้อไวรัสเอชไอวีในลิง

นักวิจัยฉีดยาต้านเชื้อไวรัสเอฟทีซีให้ลิงมัคแค็กวันละเข็มและให้ลิงเหล่านั้นโดนเชื้อไวรัสเอดส์ชนิดที่เป็นกับลิงสัปดาห์ละครั้งเป็นเวลาสิบสี่สัปดาห์ ผลที่ได้จากการทดลองดังกล่าวก็คือยาต้านเชื้อไวรัสเอฟทีซีช่วยลดการเสี่ยงต่อการติดเชื้อลงได้สามจุดแปดเเท่าเมื่อเทียบกับลิงที่มิได้รับการฉีดยาดังกล่าว

ในขั้นต่อมา นักวิจัยให้ลิงกินยาต้านเชื้อไวรัสเอฟทีซีและยาต้านเชื้อไวรัสเทโนโฟเวียร์ซึ่งช่วยลดการเสี่ยงต่อการติดเชื้อไวรัสเอชไอวีลงเจ็ดจุดแปดเท่าเมื่อเทียบกับลิงที่ไม่ได้กินยาทั้งสองขนาน

ในการทดลองครั้งที่สาม มีการฉีดยาเอฟทีซีให้ลิงมัคแค็กวันละเข็มและให้ยาเทเนโฟเวียร์ที่แรงยิ่งขึ้นก่อนที่จะให้โดนเชื้อไวรัสเอชไอวีชนิดที่เป็นกับลิง หัวหน้าคณะนักวิจัยวาลิด เฮนีอีนกล่าวว่าการทดลองข้างต้นพบว่าช่วยป้องกันการติดเชื้อได้เต็มหนึ่งร้อยเปอร์เซ็นต์ อีกทั้งการให้ยาเอฟทีซีควบกับยาเทเนโฟเวียร์ก่อนให้โดนเชื้อไวัสเอชไอวีสองสามชั่วโมงและยี่สิบสี่ชั่วโมงหลังจากให้โดนเชื้อไวรัสเอชไอวีในแต่ละสัปดาห์นั้นก็ช่วยป้องกันการติดเชื้อได้หนึ่งร้อยเปอร์เซ็นต์เช่นกัน

คุณวาลิด เฮเนอีนกล่าวว่าข้อเท็จจริงที่พบจากการวิจัยศึกษาที่ทำเป็นพักๆ นี้ชวนให้คิดว่าในบั้นปลายเรื่องดังกล่าวอาจเปิดช่องทางใหม่สำหรับการวิจัยในอนาคต ซึ่งจะเปิดทางให้มีการทำวิจัยเป็นพักๆ มากขึ้น ผลของการศึกษาวิจัย ข้างต้นลงพิมพ์อยู่ในวารสารออนไลน์ Public Library of Science Medicine

ขณะนี้ศูนย์ควบคุมและการป้องกันโรคแห่งสหรัฐกำลังดำเนินการทดลองเกี่ยวกับการป้องกันการติดเชื้อไวรัสเอชไอวีโดยการใช้ยาต้านเชื้อไวรัสกับผู้ฉีดยาเสพติดเข้าเส้นเลือดในประเทศไทย ส่วนที่บอตสวานานั้นมีการใช้ยาต้านไวรัสกับผู้ที่มีเพศสัมพันธ์กับเพศตรงข้ามและกับชุมชนผู้มีเพศสัมพัธ์กับเพศตรงข้ามในสหรัฐ

คุณไมรอน โคเฮนแห่งคณะแพทยศาสตร์ของมหาวิทยาลัยนอร์ธ แคโรไลนากล่าวว่าการทดลองเหล่านั้นไม่ใช่เรื่องธรรมดาสามัญ คนดิดเชื้อเอชไอวีมีจำนวนสามสิบสี่สิบล้านคน การมีเครื่องมือป้องกันที่ดียิ่งขึ้นเรื่อยๆ เป็นเรื่องที่จำเป็นอย่างรีบด่วนสำหรับเรา

ทัศนวิจารณ์เกี่ยวกับการบำบัดด้วยยาต้านไวรัสเพื่อป้องกันเชื้อไวรัสเอชไอวีดังกล่าวของคุณไมรอน โคเฮนลงพิมพ์อยู่ในวารสาร PloS Medicine


เกี่ยวข้อง

XS
SM
MD
LG