ลิ้งค์เชื่อมต่อ

รายงานการศึกษาปัญหาคอรัปชั่นทั้วโลก


รายงานการศึกษาชิ้นใหม่เกี่ยวกับปัญหาคอรัปชั่นทั่วโลกระบุว่า เรื่องการฉ้อราษฏร์บังหลวงยังคงเป็นปัญหาโดยทั่วไป และการปฏิรูปประชาธิปไตยอย่างเดียวยังไม่เพียงพอที่จะเป็นหลักประกันว่าจะมีรัฐบาลที่ซื่อสัตย์ได้

รายงานขององค์กรกลอบอล อินทริกริตี้ ซึ่งเป็นองค์กรที่ไม่แสวงผลกำไรแห่งหนึ่งในกรุงวอชิงตันบ่งชี้ว่า ในบรรดา 55 ประเทศที่มีการสำรวจนั้น กว่า 60% ถูกจัดอยู่ในระดับอ่อนแอหรืออ่อนแอมากในแง่ของการแก้ปัญหาคอรัปชั่น และการรับประกันความซื่อสัตย์ของรัฐบาล และในขณะที่มีเพียง 16% ของประเทศที่สำ รวจได้คะแนนในระดับเข้มแข็ง แต่ก็ไม่มีประเทศใดเลยที่ถูกจัดอยู่ในระดับเข้มแข็งมาก หรือดีมากในเรื่องนี้

นายเนเทเนียล เอเลน ผู้อำนวยการของกลอบอล อินทริกริตี้กล่าวว่า คนยากจนนั้นมักจะได้รับผลจากการคอรัปชั่นมากกว่า และปัญหาคอรัปชั่นนี้หากปล่อยไว้โดยไม่ควบคุมแล้วจะบั่นทอนความเชื่อมั่นในรัฐบาล และทำลายความสัมพันธ์ระหว่างรัฐบาลกับประชาชนได้ด้วย

รายงานชิ้นนี้บอกด้วยว่า แม้จะมีการออกกฏหมายต่อต้านการคอรัปชั่นอย่างเข้มงวดในหลายประเทศ แต่ส่วนใหญ่แล้วการบังคับใช้กฎหมายนี้ยังคงหละหลวมและย่อหย่อน ยกตัวอย่างเช่นในปากีสถาน

ผู้อำนวยการของกลอบอล อินทริกริตี้บอกว่า ในกรณีของปากีสถานนั้น การนำกฏหมายไปปฎิบัติ และบังคับใช้แทบจะไม่เกิดขึ้นเลย เพราะฉะนั้นทุกอย่างจึงขึ้นอยู่กับเจตจำนงหรือความตั้งใจทางการเมือง

จีนก็เป็นอีกประเทศหนึ่ง ซึ่งคะแนนในเรื่องการบังคับใช้กฎหมายต่อต้านการคอรัปชั่นในระดับต่ำ และนับเป็นเครื่องเตือนใจสำหรับผู้ที่ลงทุนที่ต้องการจะเข้าไปฉกฉวยประโยชน์จากการขยายตัวทางเศรษฐกิจอย่างรวดเร็วของจีน

สหรัฐ แคนาดา และหลายประเทศในยุโรป ก็ไม่รอดพ้นคำตำหนิในเรื่องนี้เช่นกัน โดยในรายงานชี้ว่า ถึงแม้ปัญหาคอรัปชั่นจะไม่แพร่หลายในสหรัฐเหมือนในกลุ่มประเทศกำลังพัฒนา และกลุ่มประ เทศที่เรียกตัวเองว่า เป็นประเทศประชาธิปไตยในโลกตะวันตกนั้น ก็มีกฏหมายที่หละหลวมเกี่ยวกับการให้เงินบริจาคเพื่อช่วยการหาเสียงของนักการเมืองเช่นกัน

คำถามหนึ่งซึ่งรายงานเรื่องปัญหาคอรัปชั่นทั่วโลกบับนี้พยายามจะให้คำตอบก็คือ ทำอย่างไรจึงจะต่อสู้กับคอรัปชั่นได้ดีที่สุด และชี้ว่าเรื่องนี้ขึ้นอยู่กับบทบาทของเราๆ ท่านๆ ในฐานะประชาชน ซึ่งจะมีบทบาทสำคัญ เพราะเพียงแต่คำวิจารณ์จากองค์การ หรือคำแนะนำจากที่ปรึกษาชาวต่างชาตินั้นคงช่วยอะไรไม่ได้ แต่การไปหย่อนบัตรเลือกตั้งเพื่อขับไล่ผู้ปกครองที่ฉ้อฉล หรือการเดินขบวนประท้วงรัฐบาลที่คดโกงโดยผู้คนในสังคมนั้นๆ เองคงจะได้ผลมากกว่า

เกี่ยวข้อง

XS
SM
MD
LG